Misjon

Misjonsturer

Startsiden

Misjonsturer

(Klikk i bildene)

En Reise, To land
(Kenya og Tanzania, mars 2017)
Besøkstid i Kongowea
(Kenya, mars/april 2019)
Konferansen som endret manges liv
(Filippinene, april 2016)
På gamle trakter
(Estland, august 2016)

Gå ut på veiene...
(Kenya, mai 2015)

Og på hans lov venter fjerne kyster
(Filippinene, oktober/november 2015)
"101"
(Filippinene, august 2013)
Besøkelsestid i Panabo City
(Filippinene, april 2015)

Jesus har framgang i Pakistan
(Pakistan, desember 2012)
En åpen dør
(Filippinene, april 2012)

Jabonga Salvation Explosion
(Filippinene, februar 2012)
En ny tid for Kikuu
(Kenya, november 2011)
Blinde ser, døve hører og
evangeliet forkynnes for fattige
(Filippinene, februar 2011)
Mamanua-folket tar imot Jesus
(Filippinene, juli 2011)

Vekkelse i Paradise.
(Kenya, oktober 2010)
Forandret av Jesu evangelium
(Estland 2010)
Og evangeliet forkynnes for fattige
(Kenya, oktober 2009)
Fra mørke til lys
(Guinea, mars/april 2009)
Fra herlighet til herlighet.
(Filippinene, juni/juli 2008)
Konferansen som ble historisk.
(Nigeria, februar 2007)
Korstoget som rystet et kongerike!
(Nigeria, mars 2007)
Jesus; i går og i dag den samme.
(Filippinene, mai/juni 2007)
Fjellfolket som ble forandret.
(Uganda og Rwanda 2007)
370 tok imot Jesus!
(Filippinene, mai 2006)
Unådd folkeslag nådd med evangeliet
(Filippinene 2006)
Mektige gjerninger på Mindanao
(Filippinene, mai 2006)
Hunger etter Gud!
(Guinea juli/august 2006)
Mirakelet i Sillamae
(Estland 2006)


Sist oppdatert: 24.07.2019

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal - Kontakt: