Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

På gamle trakterI 1991 hadde vi den første turen til Estland, og i årene som fulgte har det blitt nærmere 70 turer med evangelisering og hjelpesending. Etter et fravær på fire år besøkte Bjørg og Ingebrigt dette landet som har en slik mørk fortid med okkupasjon og undertrykkelse. Formålet med turen var å besøke menigheter vi hadde besøkt tidligere og dele hva Gud hadde lagt på våre hjerter. Og det ble reise som kan sammenlignes med en festreise. Vi besøkte fem menigheter i fem byer, og de fikk sin besøkstid. På ett møte var det tretten personer som tok imot Jesus Kristus som frelser, i ett annet var det flere frafalne som kom tilbake. På ett tredje møte var det mesteparten av de frammøtte som kom frem og ville omvende seg.
13 mennesker kom frem for å ta imot Jesus Kristus som frelser.


Antall mennesker som kom på møtene kunne variere. På ett møte var det bare syv kvinner, de fleste i høy alder, men Jesus sier: Frykt ikke du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket. (Luk. 12:32). Pastoren i denne menigheten gikk med tanker om oppgitthet, men ble mektig møtt, både av budskapet og profetisk ord. De gamle damene ble også berørt, de priste Gud høylytt, omfavnet hverandre, og ville nesten ikke gå hjem etter møtet. I den lille menigheten fikk de et besøk og oppmuntring fra Herren! Jesus er så god, og han har omsorg for sin hjord.

På møtene ble også flere helbredet. En kvinne i midten av førtiårene hadde falt av en hest da hun var fjorten år. Det medførte at hun fikk en skade i ryggen som hun hadde plaget henne i over tretti år. Det var en mandag vi hadde møte i hennes menighet, og hun ble bedt for. På lørdag, etter at vi hadde kommet hjem fikk vi melding om at hun var helbredet! En annen kvinne som også hadde dårlig rygg, hadde slike smerter at hun hadde bestemt seg for at hun ikke skulle på møtet. Hun kjente imidlertid at hun måtte gå, og det gjorde hun. Med en gang hun ble bedt for løftet hun hendene og priste Gud! Smertene var totalt borte. Hun var så glad og takknemlig. En annen som hadde dårlig hørsel ble også bedt for. Umiddelbart åpnet ørene seg og hørselen var normal. Vedkommende fortalte at ørene hadde poppet opp under forbønnen.Denne kvinnen vitnet om at hun hadde så vondt i ryggen at hun bestemte seg for å ikke gå på møte. Imidlertid kjente hun at skulle gå, og det gjorde hun. Med store smerter kom hun frem til forbønn og smertene forsvant momentant!

 

Dårlig hørsel var grunnen til at denne kvinnen kom frem til forbønn. Da hun ble bedt for sa hun at ørene ”poppet opp” og hun hørte normalt.

Under oppholdet i Estland fikk vi også høre vitnesbyrd om frukten av det arbeidet vi har gjort der. På ett sted kom den eldre kvinne og spurte om jeg husket henne. Hun fortalte at hun en gang skulle ut å handle i Narva da hun hørte musikk og sang på gata. Dette var uvanlig og hun stilte seg derfor opp for å høre. Da musikken og sangen var ferdig fikk hun høre evangeliet forkynt. Da invitasjonen til frelse ble gitt kom hun frem og tok imot Jesus. Dette skjedde for 21 år siden da vi hadde gatemøter i Narva. En annen fortalte at hun ble frelst på ett møte vi hadde for 14 år siden. En annen av de kvinnene som hadde blitt frelst er i dag misjonær i Russland der hun og mannen hadde startet menighet. En ung dame fortalte hun ble frelst sist gang Ingebrigt var der, og at hun ber for han hver dag.

Det var fint å være tilbake i Estland. Vi vet at Herren har brukt oss i denne nasjonen. Godt å møte gamle venner igjen, og godt å møte mennesker som forteller at de er blitt frelst på grunn av arbeidet vårt. Vi gir all ære til vår Gud!

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal