Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

Og på hans lov venter fjerne kysterOverskriften på denne artikkelen finner vi i Jesaja 42:4. I oktober / november 2015 hadde Ingebrigt Hoset sin tolvte tur til Filippinene. Programmet besto både av et korstog og en konferanse på øya Bohol. Når en ser beliggenheten av Bohol i forhold til Norge, så er det hva Jesaja beskriver som fjerne kyster. Og disse fjerne kystene venter på at Gud skal sende noen til dem med sitt Ord. Det hviler derfor et stort ansvar på oss som tror på Jesus Kristus. For tror vi på ham så er vi også forpliktet til enten å gå ut med evangeliet selv, eller være med å bidra slik at noen kan gå ut med de gode nyhetene.

Korstoget som vi hadde på denne turen besto av fem møter på fem mindre steder. Sammen med misjonsorganisasjonen March of Faith i Tagbilaran, Bohol, som hadde ansvaret for den praktiske gjennomføringen, ble det en rik tur. 239 mennesker tok imot Jesus som sin frelser og Herre. Som et resultat av de mange nyfrelste ble det også startet en ny menighet.

Filippinene med sine 108 millioner har en ung befolkning med en gjennomsnittsalder på 23,5 år. Mange av de som tok imot Jesus har derfor livet foran seg. Etter et av møtene kom det en ung jente på 16 år bort til Ingebrigt, og fortalte at det var fødselsdagen hennes for i dag hadde hun blitt født på ny. Med gledestårene rennende nedover kinnet ville hun takke for at Ingebrigt kom til hennes sted, forkynte hva Jesus hadde gjort for henne, sånn at hun kunne bli frelst.


Nita


Å møte menneskene med høy alder er ikke så vanlig i et land der forventet levealder er 72,5 år. Men på ett av møtene fikk vi møte en gammel dame. Det var 82 år gamle Nita. Noen hadde invitert henne med på det møtet vi hadde på hennes hjemsted. Nita fikk høre evangeliet og kom frem for å ta imot Jesus da invitasjonen ble gitt til forsamlingen. Etter at hun hadde påkalt Frelseren fortalte hun at hun hadde en slik ubeskrivelig glede og en visshet om at hun nå tilhørte Gud. 82 år og nyfrelst er ikke vanlig å oppleve, men dette var hennes besøkelsestid. Gud kjenner hjertene til alle mennesker. Han vet hva hvordan vi er og han kjenner våre lengsler. Han kjenner Nita og han hadde latt henne leve mye lenger enn gjennomsnittlig levealder, for han ville at hun skulle få høre evangeliet, og komme til tro på Jesus. I sannhet venter de fjerne kyster på Guds Ord.

Nita, 82 år og nyfrelst sammen med Ingebrigt. 


Helbredelser


Jesus Kristus er i går og dag den samme, og han gjør det samme. Han frelser, helbreder og utfrir mennesker fra plager og urene ånder. Det viktigste på ett korstog er å forkynne evangeliet slik at mennesker kommer til tro. Når det er gjort ber vi for de syke. Og Herren stadfester sitt Ord ved å helbrede. Her kommer et par vitnesbyrd fra mennesker som fikk erfare at Jesus Kristus er den samme i dag som da han gikk her på jorden. Disse to vitnesbyrdene er bare en liten del av hva Jesus gjorde for folk.

Loreto Betonio hadde så dårlig syn at hun var nesten blind. Hun kom frem til forbønn på det første møtet vi hadde, dette var en mandag. Etter at hun hadde blitt bedt for ble hun spurt om det var noen forskjell. Det var det ikke og hun ble bedt for enda en gang. Heller ikke etter andre gangen var det noen forandring. Loreto ble da fortalt at hun ble bedt for i tro, og at Jesus skulle stadfeste sitt Ord. Dette trodde hun på. Ingenting skjedde verken tirsdag eller onsdag, men da hun slo opp øynene på torsdag kunne hun se helt normalt. Hun ble så glad at hun ringte rundt til familie og venner og fortalte om hva Jesus hadde gjort for henne!

Loreto Betenio var sterkt svaksynt.

Lordever Furog, 29 år, hadde en medfødt hjertesykdom. Dette gjorde at han gjennom livet hadde kjent på en svakhet i hele kroppen. Alt var en anstrengelse for han og det preget hele hans livssituasjon. Lordever var en kristen og han kom frem til forbønn for sin sykdom. Han ble bedt for og umiddelbart skjedde det en forandring. Han kjente Guds kraft gå gjennom legemet, strakte hendene i været og takket Jesus med høy røst for helbredelse. Deretter skjedde det noe han aldri hadde kunnet gjøre før, han begynte å hoppe opp og ned, og fortsatte med å løpe fort frem og tilbake. Lordever var kjent av de tilstedeværende, disse så den store forandringen, og de takket Herren, applauderte og ropte av glede mens den glade unge mannen løp rundt omkring.

Lordever Furog hadde en medfødt hjertesykdom. Jesus helbredet han i ett nu.


En glad og forandra Lordever blir gratulert av en venn.


Konferansen


March of Faith med sine over 400 menigheter har to årlige konferanser, en i april, og en i oktober/november. På årets høstkonferanse var Ingebrigt Hoset taler. Forkynnelsen ble også sendt ut på radio til hundretusener av mennesker på øyene Luzon, Bohol, Negros og deler av Mindanao. Vi ble fortalt at både kristne og ikkekristne hørte på programmene. En kvinne som hørte på den første sendingen, fortalte at hun kjente en så sterk salvelse under forkynnelsen, at hun bare måtte reise på konferansen for å være i Åndens atmosfære.Hun ble ikke skuffet! Gud møtte lederne og delegatene fra de mange menighetene på en mektig måte og vitnesbyrdene fra dem var at de reiste hjem med en brann i sine hjerter og ny tro.

Dr. Rufaina H. Trigo, lederen av March of Faith sammen med Ingebrigt.

Som vi sa innledningsvis så var dette den tolvte turen for Ingebrigt til Filippinene. På de turene har mange tusener tatt imot Jesus som Frelser og Herre. 24 menigheter har blitt startet. Ledere har fått ny tro og har blitt oppbygde. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal