Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

Gå ut på veiene...Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. (Lukas 14:23)

I mai 2015 var Ingebrigt Hoset invitert til Nairobi, Kenya, av menigheten Calvary Covenant Centre. Menigheten er grunnlagt av biskop Jefferson Nyatuka. Rundt omkring i Kenya har de 200 menigheter, med til sammen over 60.000 medlemmer. Programmet under Ingebrigt sitt besøk bestod av å tale på en pastor- og lederkonferanse, tale og undervise i menigheten, og å ha gateevangelisering med team fra menigheten. Å tale på konferanser og i menigheter er vant program på de utenlandsturene som Frihetens Ord har. Det samme gjelder utendørs evangeliske kampanjer, korstog, men å ha gateevangelisering på den måten det ble gjort i Nairobi, er vi ikke så vant med. Selve evangeliseringen besto av team på to og to, som på formiddagen gikk rundt i utvalgte bydeler. Der ble evangeliet delt med folk vi møtte. På ettermiddagen ble teamene samlet igjen, og med menighetens lastebil, lastet med solide høytalere, kjørte vi til egnede stoppesteder. Så var det tid for musikk, vitnesbyrd og forkynnelse. Det ble en vellykket måte og nå folk på, og over hundre mennesker tok imot Jesus Kristus på gatene.

Her er noen bilder av de vi møtte:17 år gamle Levi Munene var en av de første som Ingebrigt delte evangeliet om Jesus med. Han lyttet og kom til tro.En takknemlig Levi etter at han hadde blitt en troende.

En sint ung mann

Ingebrigt gikk sammen med pastor John Alusiola, en av de ni pastorene i Calvary Covenant Centre. Første formiddagen ba vi med åtte mennesker til frelse. Åpenheten var stor og de som ble frelst var som moden frukt. Disse dagene møtte vi mennesker med mange forskjellige behov. En av disse var Gideon, en ung mann i begynnelsen av tjueårene. Da han så Ingebrigt et stykke unna, begynte han å rope høyt I am so angry!! (Jeg er så sint!!) mens han kom fort mot oss. Da han fikk spørsmål om hvorfor han var så sint, svarte han at han var arbeidsledig og sulten. Deretter ba han om penger til en kopp te. Ingebrigt hadde ikke penger på seg (det er ikke lurt å ha med seg penger på slike steder), men vi hadde noe mye bedre å gi ham; evangeliet om Jesus. Vi hadde ikke brød, men tilbød ham Livets Brød. Det er ikke ofte en ser en slik forandring hos ett menneske som vi så hos Gideon. I det ene øyeblikket var han aggressiv, i det neste møtte han Jesus og ble en sjelevinner! Det som skjedde etter å ha kommet til tro, var å ta Ingebrigt og pastor John med hjem der kameraten Fredrick var. Etter 3-4 minutter var Fredrick kommet til tro. Deretter gikk Gideon og hentet John, en ni år gammel foreldresløs flyktning fra Sør-Sudan. Han tok også imot Jesus. Gideon minner på mange vis om den unge mannen vi finner i Dommerene i Bibelen. Han var frustrert over livssituasjonen, men fikk et besøk som forandret alt for han. Alle som kom til tro, ble oppskrevet med navn og telefonnummer, for videre oppfølging.Gideon, Fredrick og John utenfor hjemmet til Gideon.

Barna

Jesus sier at vi skal la de små barna komme til ham fordi Guds rike hører disse til. I Kenya, og i andre afrikanske land er det mange barn, og når det er noe ekstra som skjer, da kommer de. Her er noen av barna vi møtte:Når vi teller de som påkaller Jesus til frelse, teller vi ikke barna fordi mange av dem handler som de andre uten å ha tro. Gud ser til hjertet og bare han vet hvem som har kommet til tro på Jesus Kristus.På ett av de stedene vi stilte oss opp for å forkynne, kom det et idrettslag med en hel skokk med unger. For en stund ”glemte” de hvorfor de var der, flokket seg rundt Ingebrigt for å hilse på han og for å ta på hans hvite hud. En tid med mye latter og glede.

Møtene

Ingebrigt underviste på en lederkonferanse med over 80 pastorer, biskoper og andre ledere. Undervisningen ble veldig godt mottatt, og tilhørerne tok notater for å gi budskapet videre til sine egne menigheter.

Andre sjekket skriftene for å se om det de hørte, stemte overens med det som står skrevet.

De siste møtene Ingebrigt talte på var under to søndagsmøter i Calvary Covenant Center. Over 2.000 var til stede. Under avslutningen sa Biskop Nuantuka til menigheten, at det budskapet de nettopp hadde hørt: …var det budskapet menigheten hadde ventet på. Vi er takknemlige til Gud for at han bruker den tjenesten som er gitt Frihetens Ord til å bringe hans inspirerte ord til nasjonene.En del av de fremmøtte på søndagsmøtene i Calvary Convention Centre.Pastor John Alusiola og Ingebrigt Hoset utenfor Calvary Convention Centre.

Sluttord

Mens Ingebrigt var I Nairobi fikk han det flere nye invitasjoner, både til Calvary Convention Centre og andre menigheter, om å tale på pastor- og lederkonferanser og på evangeliske kampanjer. Før hjemreise var alt to nye turer bestemt. Hele turen var en besøkelsestid, der folk ble frelst og Guds folk oppbygget. Fortsettelsen blir spennende!


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal