Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden
 
 

 

Fra herlighet til herlighet.  (Filippinene, juni/juli 2008.)


 

…For jeg er en stor konge, sier Herren, hærskarenes Gud, og mitt navn er fryktet blant folkeslagene.  (Malaki 1:14b)

Det er ikke noe navn som er større enn navnet Jesus Kristus. Han avvæpnet fienden, gjorde han åpenlyst til skue og triumferte over han på korset (Kol.2:15). Jesu seier er en evig seier og hans fiender flyr når de blir konfrontert i Jesu Navn.

7 juli i år kom jeg tilbake fra min fjerde tur til Filippinene. Ingen turer er like. Det som kjennetegnet denne turen var de mange helbredelsene og de mektige miraklene som skjedde i full offentlighet. Jesus demonstrerte virkelig at Hans Navn er det største.

   

251 frelst.


Det største miraklet vi mennesker kan oppleve er frelsen.

På de seks møtene vi hadde der mennesker ble frelst, varierte antall frelste fra 1 til 83. Til sammen tok 251 mennesker imot Jesus på denne turen.

Det er en sterk opplevelse å se den forandringen som skje når mennesker blir frelst. Det lyser bokstavlig talt ut av øynene deres, og det er ikke merkelig. Øynene er sjelens speil og de viser den åndelige stillingen et menneske er i. Jesus er verdens lys. Når han blir Herre i et menneske vil det derfor vises. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi åsyn skal lyse fram.  (2.Kor.4:6)

Når jeg spurte de nyfrelste hvordan de hadde det, svarte de at de hadde fred. Og det er naturlig at de kjenner det. Jesaja sier: Det er ingen fred, sier Herren, for den ugudelige.  (Jes.48:22).

Jesus sier at han vil gi oss sin fred. Denne freden sammen med glede er derfor det første en nyfrelst vil erfare.

Mitt neste spørsmål til dem var om de visste hvor de ville gå hen når livet her på jorden var over. De svarte himmelen. Dette er og et naturlig svar, for det står skrevet: Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.  (Heb.11:1). Vi kan ikke forklare det, men vi bare vet at vi vet at vi går til himmelen. Når livet er over går menneskets ånd til sin eier.

251 mennesker fikk sine livet forandret for evigheten på de møtene vi hadde på denne turen.

Flere av disse kom til meg etter at møtene var over for å uttrykke sin takknemlighet over at jeg var kommet for å forkynne dem veien til frelse. Å få gjøre det er det største et menneske kan gjøre mot et annet menneske.

 

Mennesker som søker frelse i Patang, Sison, Surigao del Norte.


Her er noen av helbredelsene og miraklene som skjedde:

-         En kvinne som hadde en syste på høyre fot kunne ikke finne den igjen etter forbønn.

-         En mann som var døv på venstre øre hørte normalt etter forbønn.

 

Helbredelser og mirakler.


Da Jesus sendte ut sine 12 apostler sa han: Når dere går av sted, så forkynn: Himlenes rike er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. (Matt.10:7-8).

Da Herren senere sendte ut de 72 disiplene sa han: Helbred de syke i byen, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere! (Luk.10:9)

Den som er sendt av Jesus skal ikke bare forkynne evangeliet men også helbrede de syke. Guds rike består ikke av ord men av kraft.

På de vekkelsesmøtene vi hadde forkynte vi evangeliet om himlenes rike. Etter at menneskene hadde omvendt seg inviterte vi alle syke å komme fram for å bli helbredet.

Jesus sa til sine disipler at helbredelse hørte med når de skulle forkynne evangeliet om Guds rike. Han kom ikke med et forslag som de kunne velge bort, men det var en instruksjon om hva de skulle gjøre. Denne instruksen fra kong Jesus gjelder også i dag.

Og de syke kom, og de ble helbredet. På de møtene vi hadde på de forskjellige stedene var det over 90% som vitnet om  helbredelser der og da. På 3 av disse møtene vitnet alle som ble bedt for at de hadde blitt helbredet. Når himlenes rike kommer med kraft er det 100% helbredelser!

-         En jente med synlig hudallergi ble momentant helbredet og fikk normal hud.

-         Alle som var svaksynte fikk normalt syn etter håndspåleggelse og bønn.

Foruten disse eksemplene var det mennesker med smerter i hode, skuldrer, rygg, mage og føtter som ble momentant helbredet. Svulster både på hode og andre kroppsdeler krympet og forsvant helt.

Noen av helbredelsene som skjedde kan klassifiseres som mirakler.

En av disse miraklene var det som skjedde Pantalion Escoltor fra landsbyen Patang i distriktet Sison, Surigao del Norte.

Pantalion som var 57 år gammel var født døvstum. Han har aldri kunnet hørt noe, og han har aldri sagt et ord. Fredag 27 juni 2008 ble hele livet hans forandret. Den urene ånden som gjorde at Pantalion var døvstum ble kastet ut og han hørte og talte for første gang! Nå når han var i stand til å høre og tale fikk han forkynt evangeliet og ble frelst.

På bildet under ser du at Pantalion Escoltor blir satt fri fra den urene ånden i full offentlighet. Da folkemengden så hva som skjedde gikk det et gisp gjennom den.

Pantalion åpnet munnen og talte helt perfekt. Han som aldri har kunne hørt ett ord fikk også språket fra Jesus.

 

Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham!  (Mark.9:25)

 

Pantalion Escoltor etter at han var blitt frelst og fått hørsel og tale.

 

Angelis Ojel hadde 20 % syn. Det var før Jesus gav henne 100% syn!

 


Alma Villas hadde en stor kreftsvulst i magen. Under bønn forsvant den og Alma kunne ikke finne den igjen! Gjett om hun var forundret og glad.

Du har nå sett og lest noen av de vitnesbyrdene av hva Jesus gjorde på denne turen.

251 mennesker påkalte Jesus for å bli frelst. Mange hundre ble helbredet.

Mennesker med urene ånder ble satt fri og mottok frelse. Voldsomme mirakler skjedde i full offentlighet.

En menighet der splittelse og partier rådde ble helt forandret. Jesus møtte den enkelte og omvendelse og restaurering skjedde.

Jeg dro til Filippinene for å gjøre Hans navn stort blant hedningene. For det var for hans navns skyld at de drog av sted, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene.  (3.Joh.7)

Det er millioner av mennesker som venter på at noen skal komme og forkynne evangeliet om himlenes rike for dem. Vi er klare til å gå. Men for å kunne gjøre det trenger vi din støtte både til de enkelte turene og i fast givertjeneste.

Sammen skal vi se at mennesker blir frelst, helbredet og løst fra det de er bundet av.

Må Gud velsigne deg!

 


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal