Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

 

Hunger etter Gud!   (Guinea juli/august 2006).

 

På mange måter ble turen til Guinea annerledes enn de andre misjonsturene vi har hatt gjennom de 15 årene vi har drevet med kampanjer i andre land.

Selv om Guinea fra naturen sin side er rikt på både bauxitt, gull og diamanter så har ikke landet utbygd infrastruktur med sikker forsyning av strøm og vann.

Strømmen kom fra generatorer som gikk 6 timer i døgnet, vann ble hentet fra utendørs kilder.

Apostel J.M. Williams

Det vest-afrikanske landet Guinea, med sine 8 millioner innbyggere, er et muslimsk land. Før 1990 var det ingen kristne i landet, og det var forbudt å forkynne Kristus. Men i 1990 startet Gud en redningsaksjon som skulle få innvirkning på hele landet.

Og som ”vanlig” startet det med at Gud kalte en mann. Denne mannen var Apostel J. M. Williams i Nigeria.

Uten å tale språket eller kjenne noen i Guinea reiste han i tro med 2 medarbeidere til Conakry, hovedstaden. Den første natten sov de ute. Den andre dagen møtte de en muslimsk dame som var syk. De ba for henne og hun ble helbredet. I takknemlighet lot hun dem bo hos seg.

Om dagene gikk de rundt og snakket med folk om Jesus og noen kom til tro. Men de fleste av dem falt tilbake fordi prisen ble for stor når de kom til dåpen, for da måtte de offisielt bryte med islam.

I 1992 gikk Williams inn i 2 perioder på 40 dager med faste. Da han avsluttet den andre perioden kom gjennombruddet. Mennesker ble helbredet når han passerte dem på gaten. Lamme reiste seg opp, blinde fikk syn pluss mange andre mirakler!

Vekkelsen brøt så gjennom og mange tusen kom til tro på Jesus. Samtidig økte forfølgelsen og de nyomvendte ble banket opp og fengslet.  Mange ble også drept. Williams ble selv både banket og fengslet under denne forfølgelsen.

Men forfølgelsen kunne ikke stoppe vekkelsen som gikk som en ild fra Conakry til resten av landet. En av fruktene av denne vekkelsen var at forbudet mot å forkynne Kristus ble opphevet og landet fikk en ny lov som gav religonsfrihet!

Det arbeidet som Apostel Williams startet heter Shekinah Ministries.  Shekinah betyr Guds herlighet. I dag har de 250 menigheter over hele landet med til sammen 650.000 medlemmer!

Fra Guinea har vekkelsen spredt seg til 8 andre afrikanske land.

Apostel Williams var den som inviterte Ingebrigt Hoset til å tale på 3 konferanser i byene N`zerekore, Macenta og Conakry. 

Hunger!

Vi ankom Conakry med fly fra Paris. Etter en fridag i Conakry kjørte vi til N`zerekore. Det var en distanse på 940 km, over 300 av disse var gjennom jungelen på veier som nærmest var ufremkommelig. Underveis måtte vi ut og skubbe bilen slik at vi kunne fortsette reisen. Etter 28 timer kom vi til byen N`zerekore bare noen få kilometer fra Liberia. Her hadde vi vår første konferanse.

Allerede første dagen merket vi hungeren etter Guds Ord.  Her var pastorer og ledere fra rundt 70 menigheter. De fleste av disse kom fra distriktet men noen kom også fra Liberia.

Den som hadde reist lengst var en dame på 94 år som kom fra USA. Hun var den første som ble frelst i N`zerekore. Det skjedde i 1994. Nå bodde hun hos utvandrede slektninger i USA.

Da hun hørte om konferansen som skulle være i hjembyen talte Gud til henne og sa at Han skulle gjøre noe nytt i Guinea. Dette ville hun ha del i og derfor kom hun hele veien fra USA!

Under undervisningen som ble oversatt til 2 språk skrev deltakerne side opp og side ned med notater. Noen fra N`zerekore var så hungrige etter Ordet at de fulgte med oss videre til Macenta og Conakry. Tur/retur er det en reise på 1.880 km på dårlige veier!

På konferansen i Macenta var det deltakere som hadde gått i 2 døgn for å høre Ordet!  

I Conakry var det ledere fra alle de forskjellige menighetene i byen til stede på konferansen.

Macenta

På kveldsmøtene i N``zerekore var det rundt 40 mennesker som tok imot frelse. Noen helbredelser og utfrielser av onde ånder  var det også, men gjennombruddet kom i Macenta.

Macenta som betyr ”djevelen er vår konge” er en jungelby med rundt 6.000 innbyggere. I denne byen og distriktet rundt den har det vært djeveltilbedelse i lang tid, og den skjer fortsatt. 2 måneder før vi kom ble en mann i en landsby utenfor Macenta ofret til djevelen. Dette skjedde ved at medlemmer av hans egen familie begravde han levende! Den natten det skjedde merket de andre i landsbyen at jorden dirret. De forsto da hva som foregikk og løp til offerplassen. Der traff de dem som hadde ofret familiemedlemmet. De som kom gravde opp igjen graven, men det var for sent, mannen var død.

I denne byen stikker 80% av mennene fra konene sine når de har fått 2-3 unger med dem. Det er ikke akkurat det ideelle miljøet for barn å vokse opp i.  

På grunn av de vanskelighetene de forlatte kvinnene og barna kommer opp i har menigheten et hjelpearbeid for dem. De fleste i menigheten er derfor kvinner og barn som er blitt forlatt av sine menn og fedre.

Macenta er åndelig sett det mørkeste stedet jeg har vært på. Men i denne byen så vi Guds herlighet. Her hadde vi det største gjennombruddet med 113 mennesker som tok imot Jesus som Frelser og Herre!

Her så vi også de mektigste miraklene.

En kvinne som hadde en ånd av dødsfrykt hadde ikke sovet på 6 måneder! Hun visste at hvis hun sovnet så ville hun ikke våkne igjen.

For en situasjon hun var i. Etter at ånden var kastet ut sovnet hun der hun lå. Noen løftet henne opp og satte henne på første benk, der hun igjen sovnet! Den natten sov hun på en benkene i menigheten. Neste dag så vi henne gå omkring etter en god natts søvn.

En annen kvinne som var stum falt under Guds kraft da hun ble bedt for. Mens hun skalv under Guds kraft,  reiste hun seg opp på knærne og strakte hendene mot himmelen, mens tårene rant nedover kinnene hennes. Hun åpnet munnen og det første hun sa var: Halleluja Jesus!

Det var en mektig opplevelse å være vitne til det som skjedde med henne.

Også mange andre tegn gjorde Jesus i Macenta, tegn som ikke er skrevet om i denne rapporten. Men de som er skrevet er tatt med for at leseren skal tro at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

Det er på grunn av dette faktum at vi kunne vi gå inn i den byen som har djevelen som konge, og bokstavlig talt plyndre hans rike.

 

160 frelst.

160 omvendelser, mange helbredelser og utfrielser ble resultatet av Guinea-kampanjen.

Når et menneske omvender seg er det jubel i himmelen. I lignelsen om den fortapte sønnen sier Jesus at det ble fest da han kom hjem til sin far. 160 mennesker gir grunn til stor fest. Å vinne mennesker er den viktigste oppgaven vi kan gjøre for Gud.

Vi ønsker å nå flere mennesker. Profeten Jesaja sier om lengselen etter Ordet, om fred med Gud: …Og på hans lov venter fjerne kyster. (Jes.42:4b)

Disse som venter, kan ikke vente i det uendelige, for ingen kjenner sin livslengde. Vi er kalt til å arbeide i dag.

Frihetens Ord trenger flere som er med og støtter arbeidet både som faste givere og ved spesielle prosjekter. Sammen vil vi ha en innflytelse på hvor mennesker skal tilbringe evigheten. Ta derfor kontakt med oss hvis du skal være en som støtter dette viktige arbeidet.

Gud velsigne deg.

Bilder.


Apostel J.M. Williams og Ingebrigt Hoset

Vi kan ikke la oss bli stoppet av ”litt” dårlig vei.

Nå kan vi fortsette reisen….

I vest-Afrika har de den skikken at de gir frukten Kola som et tegn på at de tar imot en gjest. Den som gir denne gaven er den eldste.

Fra venstre: Senator Manamon, kvinnen på 94 år som ble først frelst i N`Zerekore, Pastor John Ebegbuna fra Nigeria, Apostel J.M. Williams, Ingebrigt Hoset

 

Menigheten i Macenta


Frelsessøkende.

 

Håndspåleggelse med forbønn for pastorene i Macenta district. Guds Ånd var mektig til stede og disse lederne fikk en ny utrustning.

Landsby mellom Macenta og Conakry.

 Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal