Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

Vekkelse i Paradise. 

(Kenya oktober 2010)

 

I oktober 2010 var Ingebrigt Hoset  i Kenya. Han var invitert av Pastor Shadrach i menigheten Glory Celebration Centre, Donholm – Nairobi, til å tale på et korstog og på en konferanse.

Donholm med sine mange hundre tusen innbyggere er en av de fattigste bydelene i Nairobi. Arbeidsledigheten er stor, og kriminalitet, narkotikamisbruk, alkoholisme og prostitusjon er svært utbredt. Selv om dette er en fattig bydel, så er det områder innad i Donholm som er verre stilt enn andre. En av disse er slumbyen Paradise med sin bunnløse fattigdom. I denne slummen som ingen hvite besøker, var det besøkelsestid med ett ti- dagers korstog.
 Ingebrigt Hoset og Pastor Shadrach på plattformen.
Den var ikke av den mest stødige sorten, men det var godt nok for å nå folket med evangeliet.

Vi erklærer krig.

Guds Ord sier at: vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.  (Ef.6:12)

Før korstoget ble satt i gang var vi i bønn og faste, både i Norge og Kenya. På det første møtet Ingebrigt hadde i menigheten ble det erklært krig mot djevelen. Pastor Shadrach proklamerte også at nå gikk vi mot fienden for å ta tilbake tapt land og sette fangene i frihet.

Mens han ba manifesterte det seg en uren ånd gjennom en tilstedeværende kvinne. Hun ropte og skrek på swahili, men ble tatt hånd om av folk fra menigheten som satte henne i frihet. Det denne kvinnen ropte var: Det er ikke dette jeg vil!

Vår fiende tar gjerne land og setter mennesker i fangenskap, men når menigheten reiser seg for å ta tilbake det tapte, da kan han ikke stå imot fordi Jesus har overvunnet han på korset.

Fra vi erklærte krig og gikk mot fienden var det mange forskjellige motangrep fra fienden.
En lastebil klarte ikke å holde svingen i en avkjørsel og braste rett inn i en strømstolpe med det resultatet at stolpen knakk og ble hengende over et togspor. Så kom toget og kjørte inn i strømkabelen, som forårsaket strømbrudd i hele området. Farlig var det også, folk løp i alle retninger, men heldigvis ble ingen skadet.

På ett av møtene kom en satanist frem og begynte å påkalle mørkets krefter, for å hindre at folk ble frelst. Han ble tatt om hånd og fikk ikke gjort noe skade.

Det alvorligste angrepet fra fienden var rettet mot en av Ingebrigt sine forbedere, en ung kvinne på 22 år. Hun ble en morgen plutselig syk og sengeliggende med magesmerter. Utpå ettermiddagen ble hun først bevisstløs før hun gikk inn i koma. Det lokale sykehuset kunne ikke hjelpe henne og hun ble derfor sendt videre til hovedsykehuset i Nairobi. Legene her fant ikke noe galt av prøvene de tok, og tilstanden hennes var veldig alvorlig. Da vi fikk høre om situasjonen begynte vi på å be, og bønn hjelper. Kvinnen kom til bevissthet igjen, og innen kort tid ble hun utskrevet. Legene visste ikke hva som var grunnen til at hun gikk inn i koma, men de gav henne diagnosen: overanstrengelse! De måtte skrive noe i journalen.
(Lenger nede i denne rapporten kan du lese hennes vitnesbyrd)

Utenom disse hendelsene var det mye som skjedde for å hindre oss i å forkynne evangeliet, men vi lot oss ikke stoppe og fullførte programmet.

132 tok imot Jesus.

For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har.
Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler.
Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne.  (Salme 71:12-14)

De menneskene som fikk høre evangeliet er de laveste i samfunnet. Det er mennesker som er elendige, hjelpeløse og fattige. De er undertrykt og de er ikke verdsatt eller estimert av mange. Men Jesus bryr seg om dem!!  Deres blod skal være dyrt i hans øyne.

De fikk høre om Guds kjærlighet til dem og at Jesus døde for dem på korset. Videre fikk de høre at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.

På hvert møte disse ti dagene var det noen som gav respons på forkynnelsen og tok imot Jesus Kristus som frelser og herre. Til sammen var det 132 mennesker som ble frelst.

Pastor Shadrach, som har startet ti menigheter, fortalte at når mennesker fra slummen blir frelst så holder de fleste fast på frelsen. De har ikke noe håp utenom Jesus og derfor er de trofast til Ham som kalte dem til seg selv.

Mennesker fra slumområdet Paradise hører evangeliet om Jesus Kristus.Mennesker som søker frelse.

Vitnesbyrdene.

Jeg var troende inntil sist år, da ble jeg en frafallen.
Under korstoget hørte jeg Guds Ord og Gud kalte meg tilbake til frelsen og jeg ble restaurert i troen på Jesus Kristus.
Judah Mbatha, 29 år.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Gud den Allmektige for hans storhet, og hva han gjorde under korstoget. Det var vidunderlig å se hvordan Gud frelste mennesker hver dag under et korstog som varte i ti dager.

Jeg har alltid hatt ett ønske om å vinne sjeler for Jesus Kristus. Det var mennesker som var på møtene, hørte forkynnelsen, men på grunn av frykt så gav de ikke respons på invitasjonen til frelse. Jeg forkynte til disse menneskene, en etter en, om å overvinne frykten i dem. På den

måten brukte Gud meg til å vinne fem av dem for Jesus Kristus! Stort er hans navn!

Jeg er så takknemlig.

Gideon Mumo Kioko.


Jeg takker Gud for hva han har gjort for meg under korstoget gjennom sin tjener Ingebrigt.
Jeg har lidd under avvisning fra familiemedlemmer siden jeg ble frelst for åtte år siden. Denne avvisningen har ført til veldige magesmerter og jeg har vært ut og inn av sykehuset, inntil jeg møtte Guds mann under korstoget.

Jeg har hatt så mye motløshet i livet og jeg følte at ingen brydde seg om meg eller elsket meg. Selv om jeg er andre års student har jeg begynt å tenke at jeg vil stoppe min utdanning på grunn av motløshet og frustrasjon i livet mitt,
Under korstoget ble jeg syk og jeg ble sendt på sykehuset på grunn av magesmerter. Guds mann ba for meg og jeg ble fullstendig helbredet.

Jeg har også fått nytt mot og styrke til å leve igjen.
Motivasjonen til å fortsette studiene har også kommet tilbake og jeg vet at jeg vil klare meg i livet og i studiene.
Evelyn Paul, 22 år.

Sluttord.

Ovenfor har du sett tre av vitnesbyrdene om hva Jesus gjorde under korstoget. Foruten dette korstoget talte Ingebrigt både under møter og på en konferanse i regi av Glory Celebration Centre. Pastor og menighet er takknemlig til Gud for den åndelige maten som ble gitt. Pastor Shadrach fortalte menigheten at det de fikk servert var ikke melk men kjøtt og ben.
Undervisningen og korstoget har også motivert mange til å gå ut med evangeliet til de unådde. Det er fortsatt besøkelsestid og vekkelse i Paradise.
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal