Misjon
Undervisning
Kontakt
Nyheter

Other Languages
PayPal
Facebook

"Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri!" Joh.8.32
     
 
 
 

   

Velkommen til stiftelsen Frihetens Ord sin hjemmeside!

Vårt arbeid består i å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til nasjonene.


Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og han gjør de gjerninger som han gjorde da han gikk her på jorden.

Han frelser mennesker, setter fanger i frihet, og helbreder de syke. På denne siden vil du blant annet finne vitnesbyrd av mennesker som bevitner at Jesus lever!


Gud velsigne deg!
Ingebrigt Hoset
 
 
 
 
 
 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal - Kontakt: