Misjon
Undervisning
Kontakt
Nyheter

Other Languages
PayPal
Facebook

Youtube
  

"Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri!" Joh.8.32
     
 
 
 

   

Velkommen til stiftelsen Frihetens Ord sin hjemmeside!

Vårt arbeid består i å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til nasjonene.


Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og han gjør de gjerninger som han gjorde da han gikk her på jorden.

Han frelser mennesker, setter fanger i frihet, og helbreder de syke. På denne siden vil du blant annet finne vitnesbyrd av mennesker som bevitner at Jesus lever!


Gud velsigne deg!
Ingebrigt Hoset
 
 
 
 
 
 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal - Kontakt: