Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

 

 

 

 Fra mørke til lys (Guinea, mars/april 2009).

I mars/april 2009 hadde Ingebrigt Hoset sin andre tur til Guinea i Vest-Afrika

Siden apostel J. M. Williams fra Nigeria startet sitt enorme pionerarbeid her i november 1990 har landet opplevd en vekkelse, og forfølgelse som få andre land.

I 1990 var Guinea et islamsk land som praktiserte sharia-lover. 23 desember 1993 fikk landet en grunnlovsendring som førte til religonsfrihet.

22 desember 2008 døde president Lansana Cònte etter å ha sittet i 25 år med makten. De militære tok over makten og valgte kaptein Moussa Dadis Camara som president. Og for første gang siden Guinea ble en selvstendig stat for 50 år siden fikk landet nå en president som bekjente seg til den kristne tro.

I dag er det ca. 24% av landets befolkning som tilhører kristendommen. En av disse er Henriette Cònte, enken etter avdøde president Lasana Cònte, som tilhører menigheten i Conakry.

 

 
Ingebrigt Hoset og Henriette Cònte.

 

Mandatet.


Da Williams ble kalt av Gud til å dra fra Nigeria til Guinea så var det med to mandater.

Det første mandatet var: Å tenne et lys i mørket. Det andre mandatet var: Å reise opp en hær. Gud fortalte han at disse mandatene ville føre til to landsomfattende vekkelser.

Det første mandatet var å forkynne evangeliet, og etablere Guds rike i landet. Gjennom bønn og faste, hardt arbeid, forfølgelser, fengsling og martyrer kom gjennombruddet i 1993. Som en ild spredte vekkelsen seg fra hovedstaden Conakry til hele landet. Ved helbredelser, kraftige gjerninger og mirakler hadde evangeliet stor framgang. Blinde så, døve hørte og lamme reiste seg og gikk.

Williams sin organisasjon Shekinah Ministries Guinea har i dag 250 menigheter og 650.000 medlemmer over hele landet. Det er ikke den stamme, språk eller større sted som lyset ikke har nådd til.

For to år siden sa Gud til Williams at den første del av mandatet var gjort, og at nå var tiden kommet for den andre del av mandatet; å reise opp en hær. Det ordet Gud gav var Joh. 12:24, Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.

Hvetekornet som måtte dø var Shekinah Ministries Guinea. Ved å legge ned organisasjonen, og gi ansvaret til de lokale menighetene ville dette føre til ny vekkelse og vekst.

Siden august 2008 har derfor pastorer fra hele landet samt fra Mali, Senegal, Elfenbenskysten og Liberia vært samlet i Macenta, 950 km. fra Conakry. Her har Williams forberedt dem på overtagelsen.

Til den siste forberedelsen av disse lederne ble Ingebrigt Hoset og John Ebegbuna (Sør-Afrika) kalt for å utruste dem. Det ble to uker med intensiv undervisning som toppet seg 1 april med håndpåleggelse og utsendelse.

 

Ingebrigt Hoset (i folkedrakt), apostel J.M. Williams og profet John Ebegbuna.

 

 

Ingebrigt Hoset sammen med flere av pastorene.

 

Møte med folket.


Foruten undervisningen på pastor-skolen var det vekkelsesmøter i Conakry og internasjonal lederkonferanse i Macenta på programmet. På de møtene vi hadde var det ca. 440 mennesker som omvendte seg.

En av dagene kom det et ungt ektepar til det huset vi bodde i. Mannen hadde vært i Libya i treningsleir for å bli terrorist. Da han fikk høre at han ble opplært til å bli selvmordsbomber rømte han tilbake til Guinea. Nå kom han til oss fordi han ville bli en kristen. Og kristne ble både mann og kone.

Vi ba også med en av nabokonene til frelse.

 

Nabokonen (til høyre) ble frelst. Til venstre står en nær slektning.

En annen som opplevde Guds godhet var nattevakten vår. Han hadde i lang tid hatt mye smerter i kroppen og det satt preg på humøret hans. Han var kjent for å være sur.

Vi vitnet for han og fortalte at Jesus hadde tatt hans synd og sykdommer på korset. Han sa da at han gjerne ville bli bedt for til helbredelse, men han kunne ikke bli en kristen på grunn av sin posisjon i samfunnet. Da han hadde blitt bedt for forsvant smertene i kroppen og humøret kom tilbake. Dette førte til at han fikk spørsmål om hva som hadde skjedd med han. Mannen som var imam i den lokale moskeen fortalte da folk i nabolaget hva som var skjedd med ham! Et sterkt vitnesbyrd. Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt. (Sal.145:9)

Vi opplevde også at Jesus gjorde sterke helbredelser. En døv dame fikk under stor begeistring hørselen tilbake. En annen dame, som måtte geleides fram til forbønn på grunn av dårlig syn, kunne lese i bibelen etter forbønn.

På en av de siste dagene i Macenta fikk vi heller en uvanlig invitasjon. Guvenøren i Macenta District, representert ved vise-guvenøren inviterte oss til sitt kontor.

(Guinea har 13 district, og Macenta District med sine 500.000 innbyggere er en av disse.)

Guvenøren hadde hørt at det var utenlandske misjonærer i Macenta, og han inviterte oss fordi han ville ha forbønn. En slik invitasjon hadde aldri før skjedd. Vise-guvenøren, som var muslim, hadde tidligere motarbeidet menigheten ved ufine metoder. Nå beklaget han de uoverensstemmelsene som hadde vært og uttrykte samtidig et ønske om godt samarbeid med de kristne. Uoverensstemmelsene ble tilgitt og etterpå ble det forbønn for den politiske ledelsen og innbyggerne i Macenta District.

For noen få år siden var det ikke kristne i Macenta. I dag har Macenta District 60 menigheter med flere tusen medlemmer. Menigheten har blitt en maktfaktor som en ikke kan overse lenger.

 

Apostel J.M. Williams (blå drakt i midten), vise-guvenør Namy Camora (i hvit drakt ved siden av Ingebrigt Hoset) og den nasjonale og internasjonale ledelsen i Shekinah.

 

Prefecture de Macenta (Guvenøren i Macenta)

 

Fra mørke til lys.


Da apostel J.M. Williams var vitne til håndspåleggelsen av pastorene ble det et mektig opplevelse for han. Han fortalte etterpå at det var som all smerte, prøvelser og vanskeligheter fra oppstarten av arbeidet i Guinea til nå bare forsvant som en bris som kom over ansiktet hans. Nå så han pastorene og deres menigheter bli utrustet og reise seg som en mektig hær for å innta landet for Jesus.

Den første del av det mandatet som Gud gav Williams er nå fullført. Nå kommer en ny tid til Guinea En tid der landet vil oppleve at Guds hær, menigheten, vil bli brukt til å bringe en enda større vekkelse en den de opplevde på nittitallet.

Guinea går fra mørke til lys.

 


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal