Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

En ny tid i Kikuu.

I november/desember 2011 var Ingebrigt Hoset invitert til å komme til Kenya for å tale på ett korstog i landsbyen Kikuu i Kitumi District. Med på turen var også Sigbjørn Rønning, som både forkynte og dokumenterte turen med bilder og foto.
Det ble noen mektige dager som forandret mye i Kikuu. Under forberedningen til turen hjemme i Norge fikk Ingebrigt ett ord i Bibelen, det var: Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste ( Matteus 17:21). Dette ordet førte til en 8-dagers faste for å forberede seg til det som skulle skje i Kikuu.

Kitumi District.

Kikuu ligger i øst-Kenya, landsbyen og distriktet var kjent som det største festningsverket Satan hadde i Kenya. Heksene og trollmennene var viden kjent for sine trolldomskunster og makt. Folk pleide å komme langveis fra for å ”hjelp” av disse. Her kunne du kjøpe deg en helbredelse, eller du kunne kjøpe deg en forbannelse for å bli kvitt ektefellen, en brysom slektning eller andre. Fattigdommen var stor og utdanningen blant befolkningen var svært mangelfull. Det var først i 2007 at barna begynte å gå på skole. Det var bestemt av myndigheten i Nairobi. Frem til da ble guttene opplært til gjetere og andre ”mannsyrker”, jentene ble opplært til huslige arbeidsoppgaver. Strøm og innlagt vann fantes ikke, og veien inn dit var til tider nærmest ufremkommelig.  På grunn av at det ikke var noe sted vi kunne bo under oppholdet, bodde vi på tettstedet Zombe, 25 minutters kjøring fra Kikuu. Det var ett mørke over Kikuu og denne delen av Kitumi District som hadde ligget der i århundrer. På dette stedet skulle vi ha ett korstog!


Veien til Kikuu var så som så…

Historisk.

Fra Ingebrigt og Sigbjørn kom til landsbyen var turen dit blitt historisk! Grunnen til det var at de var de første hvite menn som hadde vært i Kikuu, og Ingebrigt var den første hvite mannen som hadde forkynt evangeliet om Jesus Kristus til dem. Folk, voksne som unger, snudde seg og så på de hvite som hadde kommet blant dem.


Ungene var til og begynne med skepsis til de hvite mennene,
men etter hvert ble vi ”bestevenner”. Ingebrigt Hoset og unger utenfor menigheten i Kikuu.


Menigheten i Kikuu.

Menigheten i Kikuu ble startet i 2003. Foranledningen til at den ble grunnlagt,  var en mann herfra som hadde bosatt seg i Nairobi. Her ble han en kristen og begynte å gå i en menighet. Etter en tid fortalte han pastoren sin om landsbyen han kom fra, og om det var mulig å ha ett korstog der for å nå folket. Det ble gjort, og menigheten i Kikuu ble startet etter mye motstand. Pastoren i Nairobi er Ingebrigt sin kontakt i Kenya, Pastor Shadrach. Nå ønsket de ett større gjennombrudd der, og Ingebrigt ble invitert til å være med som forkynner.
Menigheten i Kikuu hadde 70 medlemmer, av disse var 80% enker. Grunnen til at det var så mange enker var den ondskap og sjalusi som rådde der. Mennene til disse enkene hadde dødd lenge før alderdommen, de var forbannet til døde av heksene. De som var kristne ble utstøtt av familien og slekten, og kunne ikke forvente noe hjelp fra dem. Derfor ble menigheten deres nye familie. Menigheten hadde derfor et stykke land der de dyrket forskjellige grønnsaker og vekster som de fordelte seg imellom
Ville du være en kristen i Kikuu måtte du være det 100%, hvis ikke ville du dø!!


Både unge og gamle gledet seg i Herren under lovsangen og tilbedelsen

Møtene.

Korstoget i Kikuu ble holdt på markedsplassen, etterpå var det møte i menigheten.
Kenyanerne liker musikk og dans og det var det mye av, og folk kom for å se og høre. På møtene i menigheten var det så fullt med folk at mange måtte stå utenfor lokalet. Etter hvert var det mer folk utenfor enn innenfor.
Det er et privilegium å få forkynne evangeliet om Jesus, og enda mer gjøre det i et slikt mørkt festningsverk som Kikuu var. Og Guds ord hadde fremgang, mennesker tok imot Jesus, og deres liv og evighet ble forandret. Til sammen ba vi med 111 mennesker til frelse de fem dagene korstoget varte.
På møtene i menigheten ble Guds folk oppmuntret og fornyet i sin tro. Her var det sterke møter der både utfrielser og mange helbredelser skjedde.


Ingebrigt Hoset ber for syke.



Sigbjørn Rønning forkynner. Det var så mye folk på møtene at ungene måtte sitte bak prekestolen.

Gjennombruddet.

Gjennombruddet kom under den tredje dagen med korstog. Da invitasjonen gikk ut til å ta imot Jesus som Frelser og Herre, var det en som rakte opp hånden og kom frem. Da han kom frem ble det stille og folk banet vei for han. Det var en mektig trollmann, som i lang tid hadde trollbundet folket med sin mørke kraft og trolldomskunstner.
En slik omvendelse er viktig, fordi den viser folk at Jesus har større makt og kraft enn heksene og trollmennene.
Frelsen til trollmannen førte også til en stor forventning om vekkelse og fremgang i distriktet, fordi ”den sterke” var falt.
Etter at vi forlot Kikuu, lot eks-trolmannen pastorene brenne opp det utstyret som han hadde brukt til å utføre sin trolldomskunstner. Trollmannen selv har blitt medlem av menigheten.


Ingebrigt Hoset og Pastor Shadrach ber for mennesker på korstoget.

Sluttord.

Det var en stor glede i menigheten i Kikuu da vi forlot den. Det de hadde bedt om, hadde de fått bønnesvar på. Pastor Samuel fortalte oss at de allerede hadde planene om å bygge en ny og større menighet fordi lokalet var blitt for lite. De har også begynt å nå ut til nye landsbyer i distriktet med evangeliet. Etter århundrer i mørke, har det nå blitt åpnet en dør for en stor og fruktbar høst i Kitumi District.
All ære til Jesus!!!


Det var stor glede i Kikuu for det Jesus gjorde i blant dem.

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal