Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

 

 

Jesus; i går og i dag den samme.  (Filippinene mai/juni 2007.)


 

 

Pastorkonferanse i gullbyen Gaudea. 

I mai/juni hadde Ingebrigt Hoset sin tredje tur til Filippinene på like mange år. Filippinene med sine 88 millioner innbyggere, 7.107 øyer og et areal på 300.000 kvadratkilometer er et vakkert land med vennlige innbyggere. Med 18 timer på reisefot i buss nord på øya Mindanao var det også anledning til å få se noe av landet.

Programmet for turen startet med en pastorkonferanse i fjellandsbyen Gaudea, Agusan del Sur. Gaudea sin eksistens kommer av at det er funnet gull i området. Gull er bra å ha men dens verdi kan ikke sammenlignes med Guds ord. …Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde…(Sal.19:10b-11a)

Og Guds lover ble forkynt pastorene og de andre tilreisende til konferansen. På kvelden var det vekkelsesmøte der rundt 30 mennesker kom til tro på Jesus.

 

Velkommen til Festival of the Great, True and Living God..

 

 

På leting etter gull!

 

Og gull finner de. På dette bildet, litt under gjenskinnet fra sola, så vi gull.

 

 

Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp.  (Matt.12:21)

Etter pastorkonferansen i Gaudea var det to vekkelsesmøter i distriktshovedstaden Badangy. Og det som skjedde på disse møtene satte virkelig preg på denne byen med sine 30,000 innbyggere. Ca. 130 mennesker kom til tro på Jesus disse to kveldene, mange mektige helbredelser og utfrielser skjedde også.

En 13 år gammel jente som kom frem til forbønn kunne ikke bevege høyre fot på grunn av en kneskade.  Mens de andre sto, satt hun på plaststol. To av hennes venner sto ved siden av henne, den ene holdt jentas krykker. Etter håndspåleggelse og bønn fikk hun  førligheten i foten. Hun sto opp, prøvde foten, tok sin stol og gikk under stor jubel!

 

 

Frelsessøkende. Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp. (Matt.12:21)

 

 

Forbønn for syke.

 

Erning Oprayla var svaksynt før Jesus gav han normalt syn.

 

Shella Mae Bello var døv på venstre øre før Jesus gav henne normal hørsel. Gjett om hun var begeistret da hun kunne høre på begge ører!

 

Utfrielsen.

Utenom de mange som ble frelst og de mange helbredelsene som skjedde, var det spesielt et mirakel som demonstrerte at Guds rike var kommet til Badangy. Det var utfrielsen til en 16 år gammel jente som var besatt av onde ånder. Hun hadde vært besatt bare noen måneder men besettelsen hadde satt slik preg på henne at hun var helt forandret. På grunn av at de onde åndene herjet slik med henne kunne hun ikke lenger gå på skolen. Det var kjent i hele byen hva som hadde skjedd med henne.  Familien til jenta var dypt fortvilet men ingen kunne hjelpe dem. Da moren hørte at det var vekkelsesmøte i byens sentrum kom hun dit med datteren.

 

Da jenta så Ingebrigt på avstand ble hun ”helt vill” og det måtte tre voksne til for å holde henne. Ingebrigt konfronterte de onde åndene om den seieren Jesus vant på korset og befalte dem å gå ut av jenta. Men hun ristet på hodet som svar. Ingebrigt konfronterte da de onde åndene med at hvert kne skal bøye seg for Jesus og at de derfor måtte gå ut. De onde åndene talte da gjennom jenta og svarte nei på norsk!

På det lokale språket cebuano er nei dili, men de onde åndene svarte altså på norsk enda det var engelsk som ble brukt! Etter ytterligere kamp for de onde åndene ut med høye skrik og jenta var fri og bekjente at Jesus er Herre. Dette var viktig for: …ingen kan si: Jesus er Herre! – uten i Den Hellige Ånd. (1.Kor.12:3b)

Denne utfrielsen skjedde i all offentlighet med flere titalls mennesker til stede. Da jenta var fri løftet menneskene hendene og priste Jesus for hva han hadde gjort.

Utfrielse av urene ånder er et tegn på at Guds rike har kommet. Jesus sier: Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. (Matt.12:28)

Og det var akkurat det som skjedde i Badangy; Guds rike kom til byen.

 


Dipolog.

Etter møtene i Badangy gikk turen videre til byen Dipolog City, med sine 110.000 innbyggere. Turen dit var en busstur på 15 timer. Her skulle vi ha pastorkonferanse. Ingebrigt hadde sett frem til disse møtene siden Gud hadde lagt et spesielt budskap på hans hjerte for denne byen og provinsen. Og Gud er den som åpner dører for at Hans ord skal ha framgang. På det første møtet var også byens rådmann til stede. Han hilste Ingebrigt og ønsket ham velkommen til byen på vegne av borgermesteren. Samme ettermiddag ble vi invitert på kaffe hos borgermesteren. Der kunne Ingebrigt dele Gud ord og be for han.

 

Ingebrigt Hoset og borgermesteren i Dipolog City, Roberto Yu Uy.

 

Under oppholdet i Dipolog hadde vi også møter i en fjellandsby der vår vert, Pastor Vincente Barbarona hadde plantet to menigheter. På møtene her kom folk gående fra sine små hus i fjellsidene for å høre Guds ord. Det var ikke den store folkemengden som kom men det har ikke noe å si. Jesus sier: Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket. (Luk.12:32) Og det var et mektig nærvær av Gud på disse møtene. Guds folk ble styrket og oppbygd. Sterke helbredelser skjedde også.

 

 

Velkomsthilsen i en av menighetene. Navnet: Ingebrigt Hoset er ikke akkurat vanlig på Filippinene så det kan bli noe skrivefeil når de skal skrive det.

 

 

Lovsangslederen i en av menighetene var denne jenta på 13 år. Da hun åpnet munnen og begynte å prise og tilbe Jesus kom himmelen ned.

 

 

Lindelyn Fererr kom fram til forbønn og i ett nu helbredet Jesus henne for dårlig syn, smerter i nakken, ryggen og hodet.

 

 

 

Ingebrigt og menigheten i Matarn, Upper Disakan, Zamboanga del Norte

 

 

Avslutningsmøtet.

Under vårt besøk i Dipolog talte Gud til Pastor Barbarona om at vårt besøk var en spesiell visitasjon sendt av Gud. Det ble derfor arrangert et ekstra møte for pastorene fra byen og distriktet. Spesielt invitert var også byens borgermester og rådmann.

Og det ble et møte der Gud møtte de fremmøtte på en mektig måte. Møtet ble avsluttet med forbønn, der Ingebrigt først ba for den politiske ledelsen i byen, og deretter for pastorene. Guds Ånd var så sterkt til stede at borgermesteren under forbønnen ikke kunne stå på føttene men falt under Guds kraft. Den samme gjorde også flere av pastorene.

En av pastorene sa til Ingebrigt etter møtet at dette besøket, og spesielt det siste møte var et stort gjennombrudd for Guds rike i byen. Ja, ikke bare et gjennombrudd, men et Big Bang som kom til å forandre byen i tiden fremover.

 

 

Ingebrigt sammen med den politiske ledelsen og de åndelige lederne i Dipolog City.
 

Åpne dører.

I denne rapporten har du lest noe om av hva Jesus gjorde. Når vi gjør det Jesus pålegger oss å gjøre vil vi gå inn i ferdiglagte gjerninger.

På denne turen søkte 160 mennesker frelse og alle som søkte frelse ble tatt godt hånd om. Deres navn og adresse blir oppskrevet og den lokale pastoren følger opp den enkelte.

For disse som ble frelst vil vår tur ha evig betydning. To uker etter utemøtene i Agusan del Sur fikk vi en mail fra vår kontakt at folk i dette området er vidåpne for å høre Guds ord. Grunnen til dette er at så mange mennesker har blitt helbredet og satt fri fra plager.

Mange pastorer og ledere fikk ny åpnbaring og innsikt på denne turen. Det har ført til at de har blitt oppbygd og styrket i sin tjeneste.

Gud åpnet også en dør slik at en hel by ble gjort mottakelig for Guds ord. I tiden fremover vil de stedene vi besøkte høste frukten av besøket. Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. (Joh.21:25)

Ære til Gud.

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal