Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

 


 Jesus har fremgang i Pakistan.  (Pakistan desember 2012)


I Desember 2012 var Ingebrigt Hoset for første gang i Pakistan. Formålet med turen var å ha korstog på steder der ingen før har forkynt evangeliet om Jesus Kristus. En lokal pastor i byen Sialkot, Punjab med kontakt i Norge, sto som vert og ansvarlig for programmet. Og det skulle bli ble et program som forandret livet og evigheten for mange pakistanere.  Ca 730 muslimer omvendte seg og tok imot Jesus Kristus som Frelser og Herre. 3 nye menigheter ble startet og Jesus stadfestet sitt Ord ved mektige mirakler og helbredelser under møtene.

 

Ingebrigt Hoset blir ønsket velkommen til Pakistan av kristne ledere.Beskyttelsen.

Pakistan er en islamsk republikk. For å ivareta sikkerheten under gjennomføringen av møtene fra voldelige islamister, hadde derfor Ingebrigt  bevæpnede livvakter som passet på at uønskede personer ikke kom nær ham.

Ingebrigt Hoset ankommer Crown Hall, Sialkot omgitt av livvaktene.


Etter møtet i Crown Hall ble dette bildet tatt. Livvaktene vil med det si at ingen uønskede personer kommer nær Ingebrigt. Og det skjedde heller ikke.

Foruten bevæpnede livvakter ble det også brukt skanner for å passe på at ingen brakte med seg våpen inn på møtene.
For Ingebrigt ble dette en ny opplevelse. Helst ville han ikke ha livvakter men sikkerheten kommer først.


Åpenhet for evangeliet.


Før korstogene til de unådde landsbyene begynte var det ett møte i Crown Hall, Sialkot for å nå menneskerder  i byen med evangeliet om Jesus.
Det ble mektig møte der ca 200 tok imot Jesus Kristus som Frelser og Herre.
Etter at menneskene ble frelst var det tid for å be for syke. Og Jesus stadfestet sitt Ord ved å helbrede mange.

 


Frelsessøkende i Crown Hall, Sialkot.


Etter Sialkot begynte det som ligger sterktest på hjertet til Ingebrigt; å forkynne på steder der Jesus ikke før er forkynt. De landsbyene som fikk besøk hadde fra en til en håndfull kristne fra før, men evangeliet hadde ikke blitt forkynt til de som bodde der. I en av landsbyene, Abdali , var det bare en kristen. Her ble 40 frelst derav 8 fra hans familie.
I disse unådde landsbyene var det en stor hunger etter å høre evangeliet. Folk kom også fra andre steder for å høre om Jesus.

I landsbyen Ali Pur Chatha var det ca 250 som tok imot Jesus. På bildet ber Ingebrigt for de som kom frem for å bli frelst.Miraklene.

Jesus Kristus er i går, i dag og i morgen den samme. Han kan ikke forandre seg og han har sagt at han vil stadfeste sitt Ord når det blir forkynt. Og han gjør det i full offentlighet.
Her følger noen vitnesbyrd av hva Jesus gjorde.

Anamika var lam i begge føttene fra fødselen av. Faren brakte jenta til møtet i Ali Pur Chatha. Etter forbønn tok jenta sine første steg noensinne.

Bar Masih hadde vært blind i 4 år. Han ble geleidet frem til forbønn av et familiemedlem. I ett nu fikk han synet tilbake og trengte ikke mer noen til å geleide seg.

Det miraklet som blir stående som det mektigste skjedde med søskenparet Sahar og Sahil på 6 og 7 år. Bestemoren tok dem med på møtet De var begge født både døv og stum. Den første stemmen de hørte var stemmen til Ingebrigt etter at han hadde bedt for dem. Legg merke til tilliten og gleden i ansiktet deres. Deres første ord noensinne  var mamma, pappa og Jesus!


tilitten

Foruten at det skjedde mirakler og helbredelser var det også mange som ble satt i frihet fra urene ånder. Disse manifesterte seg ofte med skrik og uartikulerte lyder. Kvinnen på bildet hadde vært besatt i nesten 30 år. Ingen hadde vært i stand til å hjelpe henne. Her blir hun satt i fullkommen frihet. Etterpå påkalte hun Jesus og ble frelst.

På det siste møtet i landsbyen Sowwali kom det en muslimsk kvinne med sønnen sin på 2 år.. Han var lam i venstre fot. En dag hadde han sagt til moren: Hvis noen ber for meg vil gå. Guds Ånd talte gjennom han og moren brakte han til møtet der Ingebrigt ba for ham.

Foruten disse miraklene skjedde det også mange helbredelser som folk vitnet om. På det første møtet ba Ingebrigt blant annet for en eldre kvinne som hadde fått svulster på halsen. Noen dager senere fortalte hun fra plattformen at de var helt borte. Hun var så glad og folk som hørte vitnesbyrdet klappet og priste Gud høylydt.
Hvis alle vitnesbyrdene skulle bli skrevet i denne rapporten så har det ville tatt lang tid både å skrive dem ned, og å lese dem.


Gjestfriheten.

Gjestfriheten var stor og Ingebrigt ble derfor under oppholdet invitert til enten lunsj, middag eller kaffe hos trossøsken. Disse levde under enkle kår men de hadde et stort hjerte og maten var god.
I hvert hjem hvor Ingebrigt kom gjorde Gud helt spesielle ting. I 7 av hjemmene ble mennesker frelst, til sammen 32 personer.
I andre hjem ble mennesker helbredet eller satt i frihet fra urene ånder. En kvinne som var blind på høyre øyet fikk synet tilbake. En annen kvinne hadde stått for nær en høyttaler under riggingen til møtet. Denne falt ned og skadet henne i hodet , armen og ryggen. Hun ble bedt for, og ikke før Ingebrigt hadde sagt  amen!, sto hun opp av sengen helbredet!

Som en takk for at ingebrigt ville komme fra Norge og forkynne evangeliet om Jesus Krstus for de som ikke før har hørt om ham, ble han overgitt en gave på det siste møtet.

Sluttord.

Selv om Pakistan ofte har vært i mediene sitt søkelys på grunn terror og vold utført av ekstreme islamister, så opplevde Ingebrigt en hunger etter å høre evangeliet om Jesus. Det var også en stor lengsel etter å oppleve at Jesus er den samme og gjør det samme i dag som for 2.000 år siden.
Folk kom derfor langveisfra for å høre og for å bli bedt for. Ryktene gikk helt til hovedstaden Islamabad, 5 timers kjøring unna og til Lahore, 3 timers kjøring unna.
Åpen
heten i folket er stor og ved Guds nåde skal Ingebrigt igjen til Pakistan.


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal