Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

 Jabonga Salvation Explosion

(Filippinene februar 2012)Innledning
I februar 2012 var Ingebrigt Hoset og et team fra menigheten Siloa på Mindanao for å ha et korstog som hadde fått navnet Jabonga Salvation Explosion. Jabonga er et distrikt i provinsen Agusan del Norte, og formålet med konferansen var at hele distriktet skulle bli nådd med evangeliet om Jesus Kristus. Møtene ble derfor holdt på åtte forskjellige barangy (=tettsted) i Jabonga, med ett møte på hvert sted.

Det skulle bli en besøkelsestid som Jabonga District ikke før har hatt.

For å få et størst mulig gjennombrudd hadde menigheten Siloa vært i bønn og faste for turen, og gjennombrudd ble det.

 

Camilla Warmøy fra Siloa ber for dame. Til venstre tolken, Christinalyn Cutamora.


 

Nathalie Hoset fra Siloa ber for en mann med dårlig mage  I bakgrunnen tolken pastor Lillian Abanel.Fra 1 til 19 menigheter
Når Ingebrigt har kampanjer for å vinne mennesker for Jesus, skjer disse i samarbeid med lokale menigheter som ansvaret med å ta seg av de nyfrelste. Der det ikke finnes en lokal menighet er ett av målene med kampanjen at en ny menighet skal bli startet. 

Vår vert, Pastor Bonifar Abanel i menigheten Bridge of Hope, fortalte at da Ingebrigt besøkte dem for første gang i 2005 hadde han 1 menighet. Under dette besøket ble han profetert og bedt for. Dette forløste noe, og ved årsskiftet 2011/2012 hadde han 18 menigheter. Mange av disse har blitt til som et resultat av de kampanjene som Ingebrigt har hatt. Menighet nummer 19 ble startet under Jabonga Salvation Explotion.


780 tok imot Jesus
Det største et menneske kan oppleve er å bli født på nytt. På de åtte utadrettede møtene vi hadde var det hele 780 mennesker som påkalte Jesus Kristus for å bli frelst. Og det er et mektig syn å se forandringen hos de nyfrelste. Før var de i mørke, nå har de gått over til lysets rike. Og en ser denne forandringen i øynene på dem, fordi øynene er sjelens speil. Der de sto foran podiet var de som mange lys som lyste opp i en mørk verden. 

En nyfrelst mann fortalte sjåføren vår etter det siste møtet at han kunne ikke beskrive det som var skjedd inne i seg, det var kommet en slik ubeskrivelig fred og glede som han ikke før hadde kjent. Han var så takknemlig over å ha fått påkalt Jesus og blitt tilgitt sine synder. Denne mannen var en adventist og en av lederne på dette tettstedet. 

Hans vitnesbyrd var ikke enestående. Alle de vi spurte fortalte at etter at de hadde tatt imot Jesus så hadde de fått en fred og glede som de ikke før har hatt. De var så takknemlige for hva som hadde skjedd i deres liv. Den eldste som Ingebrigt snakket med var en 70 år gammel kvinne. Hun hadde hatt et hardt og vanskelig liv i fattigdom. Etter møtet kom hun og satte seg ved siden av Ingebrigt og fortalte hvor godt hun hadde det nå som hun hadde blitt et Guds barn.

Ett av de møtene vi hadde var rettet mot ungdommene. Dette møtet ble ett helt spesielt møte med et Guds nærvær som ikke kan beskrives. 55 ungdommer tok imot Jesus på det møtet, mange med tårene rennende nedover kinnene.

Pastor Lillian Abanel (konen til Bonifar) fortalte at både etter dette møtet og etter de andre at vi har opplevd Guds herlighet. Og det gjorde vi. Mennesker ble frelst og helbredet.

 

Fra møtet i Barangy Libas. 180 påkalte Jesus Kristus på dette møtet.


Bønnesvaret
Da vi reiste til de forskjellige tettstedene i Jabonga for å ha møter kjørte vi i to kjøretøy. Teamet fra Siloa satt i en jeep mens teamet fra Bridge of Hope kjørte lastebil med musikkinstrumenter, høytalere, benker etc.

Lastebilen pleide derfor å kjøre en tid før teamet fra Siloa kom. Vår sjåfør kjente ikke veien til Barangy Santa Niño. Vi hadde derfor med en ungdom som var medlem av Bridge of Hope som var fra Santa Niño.

På vei tilbake fra møtet der 100 hadde tatt imot Jesus ble han spurt av Ingebrigt om noen i hans familie hadde tatt imot Jesus. Med et smil fortalte han at over 10 av hans familie og slektninger hadde blitt frelst. Disse hadde bedt for og denne kvelden kom bønnesvaret.Miraklenes Gud
Jesus Kristus er i går, i dag og i morgen den samme. Og fordi han er den samme, så gjør han det samme. Flere hundre mennesker vitnet om helbredelser på ettermøtene. 

Så mange kom frem til forbønn for helbredelser at teamet fra Siloa sto på tre forskjellige plasser og ba for syke.
Mirakler skjedde også. Ett av dem var det som skjedde med 6 år gamle Mary Louise. Hun var født døv, i ett nu fikk hun hørselen. Hennes far som hadde tatt henne frem til forbønn strålte av glede og takknemlighet over hva Jesus hadde gjort for datteren hans. Her kommer noen av vitnesbyrdene av mennesker som hadde blitt helbredet.

 

6 år gamle Mary Louise var født døv. I ett nu fikk hun hørselen. Hun var så glad. Bak henne står hennes far.


 
Lizel Wood Gandug ble momentant helbredet for hodepine, rygg- og skuldersmerter.
Hennes datter Richel Wood Gandug ble momentant feberfri. Hosten som hun hadde forsvant også.

1.000 kg med ris
Det er mange fattige og trengende mennesker som kommer på de møtene vi har. Før turen til Filippinene hadde vi derfor en innsamling av penger som var øremerket ris til de fattigste. Etter at møtene var ferdige stilte folk seg i kø for å ris.
Forandringen var stor hos mange mennesker når kvelden kom. De hadde blitt frelst, helbredet og de gikk mette til sengs.

 

Utdeling av ris i Barangy Maraiguing.


Sluttord
Jabonga Salvation Explosion ble det navnet tilsa (Jabonga Frelses Eksplosjon). Det ble en besøkstid i Jabonga District som de ikke har opplevd før. For teamet fra Siloa gav dette mersmak. For det er ikke hverdagskost å oppleve at 780 tar imot Jesus, flere hundre helbredet og en ny menighet født.

En dør har blitt åpnet for oss til Filippinene og vi kommer tilbake dit.

 

Camilla tok dette seiersbildet av teamet fra Bridge of Hope sammen med Nathalie og Ingebrig .etter det siste møtet.

Sist redigert: 21.02.12


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal