Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

 
 

Konferansen som ble historisk.  (Nigeria, februar 2007)

 

12 – 18 februar 2007 var Ingebrigt Hoset hovedtaler på 20th Anniversary & International Convention til Shekinah Ministries International (S.M.I.) i Badagry, Lagos State, Nigeria.

Shekinah Ministries International ble startet av Apostel J.M. Williams for tyve år siden. Visjonen han fikk var å nå hele Afrika med evangeliet. Siden starten har Shekinah Ministries International vunnet over èn million mennesker for Jesus i ni vest-afrikanske land.

Det er ingen tilfeldighet at dette store arbeidet går ut fra Badagry. I sin tid var denne byen utskipningshavn nummer èn for slaver til Amerika og Karibien. Fra denne byen som har sendt ut slaver sender nå Gud ut apostoliske team til afrikas nasjoner for å sette fangene i frihet gjennom evangeliet om Jesus Kristus.

Det var derfor en stor ære å bli invitert til å være hovedtaler på årets jubileumskonferanse.

Tema for konferansen var The Shekinah Of God (Guds Herlighet).

Og det ble en mektig uke der Gud møtte sitt folk. På avslutningsmøtet den siste dagen sa apostelen som var ansvarlig for arbeidet i landet Benin: De som har vært her denne uken og sier at Gud ikke har talt til deg, eller som ikke har blitt møtt av Gud; Han lyver! For alle har hørt fra Gud og møtt Gud denne uken.

På det samme avslutningsmøtet sa Apostel Williams at dette var den beste konferansen de noen gang har hatt. Ære til Gud!

Under konferansen ble mennesker møtt til fornyelse, frelse, helbredelse og utfrielse. På ett av møtene gikk folk fra sine plasser til en bror eller en søster i menighetslokalet for å be om tilgivelse og forsone seg. Det var et mektig syn.

På et annet møte omvendte førtifem mennesker seg fra lunkenhet. Disse tilhørte menigheten, de sang sangene og hørte forkynnelsen. Men de var som de fem dårlige jomfruer i Matteus 25:1-13. De kjente ikke Jesus, og måtte derfor omvende seg og få olje på lampene igjen. Det var og et mektig syn.

Utenom disse omvendte syv andre seg.

Tre uker etter at konferansen var over snakket Ingebrigt med Senior pastor Emmanuell Oheve i Shekinah Badagry som fortalte at vitnesbyrdene kom fortsatt inn om hva Gud har gjort.

 

Bilder.

 


 
Mennesker som søker Gud.

 

 Salvet med olje og innsatt til tjeneste.

 

 

Det lengste møtet varte i syv timer og det var i lengste langet for de aller minste…

 Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal