Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

Konferansen som endret manges livLa oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. (Åp. 19:7)


Tid for forbredelse

Vi lever i den mest spennende tiden siden Jesus Kristus var her på jorden, en tid som vil ende med opprykkelsen. Den vil finne sted, og da vil de som tilhører Jesus Kristus, hans brud, ha gjort seg rede til å forlate jorden. Opprykkelsen, og forberedelsen til den vil være global. Tegnet på at tiden nærmer seg for Lammets bryllup er at Gud vil inspirere sine tjenere under alle himmelstrøk til å profetere, undervise og forkynne om hva som kommer. Grunnen til dette er at Gud vil at mennesker skal omvende seg, og gjøre seg rede til å gå inn i evigheten som Jesu brud.

I april 2016 var Ingebrigt Hoset invitert til å være en av talerne på den årlige konferansen til March of Faith på Bohol, Filippinene. De har over 400 menigheter og det var utsendt 1.400 delegater fra disse, samt lokale folk. En uke varte konferansen, og det ble en mektig uke. En av pastorene fortalte at dette var den mest minnerike konferansen de har hatt. Dag etter dag satt de fremmøtte under Ordets forkynnelse. De budskapene som Ingebrigt forkynte gikk ut på å vise hvordan tiden før opprykkelsen vil være, og hvordan en kunne forberede seg for den. Og tilhørerne lyttet, slo opp de forkynte skriftstedene i sine bibler og tok notater.

På ettermøtene kom flere hundre frem og søkte Gud. Folk kom for å bli frelst, de kom for å omvende seg fra synd, kompromiss og lunkenhet, andre igjen kom fordi de trengte helbredelse eller ønsket å bli åndsdøpt. Vi så bokstavlig talt Guds kraft bli forløst over forsamlingen. Nærværet av Gud var sterkt og de fremmøtte utøste sine hjerter for ham. Mennesker ble åndsdøpt, helbredet og fornyet i møtet med Gud. Her kommer noen bilder fra konferansen:Mange gav Gud rett og omvendte seg.Guds kraft ble bokstavlig utøst i forsamlingen og, Guds nærvær var så sterkt at flere ikke klarte å stå. Helt til høyre ber Ingebrigt for en av de fremmøtte.Kvinnen på bildet hadde smerter i begge bena og hadde vanskelig for å gå. Etter forbønn var smertene borte og hun kunne gå normalt.På konferansen ble det også knyttet nye bånd. Her er Bjørg og Ingebrigt Hoset sammen med en av de andre gjestetalerne, Tallat Mohamed fra USA.


Sluttord

På våre turer til nasjonene er det mest evangelisering programmet har bestått av. Vårt kall er imidlertid tosidig; å vinne mennesker for Jesus Kristus, og å bygge hans menighet. På denne turen ble både mennesker frelst og istandsatt. Begge deler er viktig. Jesus sier i lignelsen om de ti jomfruene, som er et bilde på menigheten, at fem av ti jomfruer ikke ble med når brudgommen, Jesus Kristus kom for å hente sine. Det vil si at 50 prosent av de som tror at de kommer til himmelen, ikke kommer dit! Det er ikke vår oppgave å spekulere om hvor mange, eller hvem som blir med når opprykkelsen finner sted. Vår oppgave er å forkynne slik at mennesker kan gjøre seg klar til å bli med når Jesus kommer. Og det var det vi gjorde på Bohol. De utsendte delegatene tok med seg budskapene tilbake til sine hjemmemenigheter rundt omkring på Filippinene og ble på den måten med og forberedte Jesu brud for bryllup.


En video fra et av møtene.


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal