Misjonsturer

Til oversikten


Startsiden

Forandret av Jesu evangelium  (Estland 2010).

Frelse og fornyelse.

I september, november og desember 2010 hadde Ingebrigt Hoset tre turer til Estland.
Foranledningen til disse turene var to vers som står i Apostlenes gjerninger. I 15:40 kan vi lese om Paulus: Og han drog gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene. Når vi fortsetter å lese ser vi frukten av det han gjorde i Apostlenes gjerninger 16:5; Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag.

Da den finansielle krisen kom til Estland ble det svært vanskelig for mange. Arbeidsledigheten økte og prisene steg. Denne krisen har også de kristne i Estland fått merke. Menighetene har fått dårligere økonomi og mange pastorer sliter med å få endene til å møtes, noen av dem har også sluttet som pastor.
Det var for å styrke menighetene at Ingebrigt kjente kallet til å ha tre turer til Estland i slutten av 2010.

Og menighetene ble styrket og fornyet. Det var et så sterkt nærvær av Gud at det var kristne som kom frem og omvendte seg før det ble gitt invitasjon til forbønn.
Mennesker ble også frelst. Til sammen var det ca. 120 som tok imot Jesus som Frelser og Herre. Den eldste var oppi åttiårene, den yngste var ni år.

Det var også som opplevde å bli helbredet fra sykdommer og plager. En av dem var Tamara.

Tamara.

Tamar og Ingebrigt Hoset
Ingebrigt Hoset og Tamara.

Tamara er en koselig gammel dame på rundt 70 år. For en tid tilbake fikk hun slag og lammet fra venstre skulder til hoften. Lammelsen gjorde at hun bare kunne bevege seg med stav, og selv da hadde hun store problemer med å gå. I november kom hun frem på ett møte i Narva og ønsket forbønn.
Da Ingebrigt spurte henne hva hun ønsket forbønn for, svarte hun at hun ønsket å få kraft til å kunne gå uten å bruke stav. Hun ble da spurt om hun trodde Jesus kunne gjøre det for henne.
Svaret var ja. Ingebrigt ba da for henne og tok deretter staven hennes og rygget tilbake 2-3 meter. Med staven i hånden sa han til Tamara: Gå i Jesu navn!
Og for første gang på lang tid gikk Tamara uten staven. Da Ingebrigt kom tilbake til Narva i desember møtte han en blid Tamara som fortalte at lammelsen var borte og hun hadde gått uten stav siden møtet i november.

Den store festen

Lørdag 11 desember arrangerte menigheten Word of God en fest for de fattige, hjemløse og alkoholikere i Narva.Til sammen var det rundt 100 som kom til menigheten denne lørdagen. Her ble de servert middag, te og kaker, sammen med sang og vitnesbyrd om Jesus. Til slutt fikk den enkelte med seg en pose med mat hjem.
Dette møtet var høydepunktet på de tre turene Ingebrigt hadde til Estland i 2010. Den responsen som kom da invitasjonen ble gitt for å ta imot frelsen i Jesus gikk over all forventning. Til sammen var det rundt 80 som ville bli frelst. Og det var stor glede å se etter at de hadde bedt Jesus om å frelse dem.


Noen av de som var på festen.

Den store festen

Sluttord.

Da Paulus virket i Syria og Kilikia, styrket han menighetene. Resultatet av dette arbeidet var at menighetene vokste daglig. Slik som Guds ord virket da, virker det nå i dag. De menighetene som fikk sin besøkelsestid i slutten av 2010 ble styrket og rundt 120 har kommet til tro på Jesus.
Vi kommer til å ha nye turer til både Estland og andre land i regionen i 2011. Det er mange kristne som trenger en fornyelse i troen, og det er mange mennesker som aldri har fått anledning til å høre om hva Jesus har gjort for dem. Ved Guds nåde og ledelse skal vi se at mange vender seg til Jesus, han som er rik nok for alle de som påkaller ham.

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal