Undervisning

Frelse

Ord til oppbygging

Lots dager


Startsiden

Ord til oppbygging


Brudens øyne Holde fast
Rett veivalg Lysestaken
Kvinnen med blødning Den som aldri rokkes
Motløshet Kraft
Stå opp, bli lys! …og hans navn skal kalles Under…
Å skjønne Oppgitthets ånd
Øk vår tro!  I Guds nærhet
Ha tro til Gud Jesus; vår frimodighet
Fem fjell Et grunnfestet sinn
Bartimeus Et godt vitnesbyrd
Jairus Hva ser du?
Mefiboset Hvor er du?
Herren er min hyrde Kan Gud regne med deg?
Min nåde er nok for deg Nede for telling
Tienden Givertjenesten
 
Sist oppdatert: 05.09.15
 
 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal