Undervisning

Frelse

Ord til oppbygging

Lots dager


Startsiden

Lots dager

 
 
Forord.

Forfatteren skildrer i denne boka Lots dager med stor grad av innsikt og åpenbaring. Han viser oss hvilke profetiske handlinger som egentlig utspant seg i denne tidsperioden, og beskriver hele tiden paralleller til vår tid. Dette gjør boka svært lærerik, interessant og høyaktuell. Vi lever mest trolig i ”de siste tider” og Bibelen forteller oss at det da skal være ”som i Lots dager”. Selv om boka på mange måter har endetiden som tema, er den full av praktisk og god undervisning for en rekke ulike områder i vårt daglige liv.

Boka er lettlest og har mange henvisninger direkte til Bibelen. Forfatteren har valgt å sitere bibelordene i sin helhet, og ikke bare gi henvisninger. Dette er en av bokas store styrker. Den er full av åpenbaringer og dypdykk i Ordet. Den vil gi deg ny bibelkunnskap. Jesus ber oss være våkne og forstå tiden vi lever i. Derfor er en slik bok verdifull lesning for alle. Også for deg som ennå ikke er så godt kjent med Bibelen og den kristne lære.

Det var en fornøyelse å lese denne boka. For meg var boka både matnyttig og spennende lesning. Den var vanskelig å legge fra seg. Budskapet grep meg og gjorde noe med meg. Personlig har jeg fått en ny og utvidet forståelse av hva Bibelen mener med uttrykket ”Lots dager”.

Les boka og be Gud åpenbare sitt Ord for deg. Da vil han hjelpe deg til å få den tro og trygghet i ditt hjerte som han ønsker at alle hans barn skal ha i den tiden vi lever i. Det vil hjelpe deg til å holde rett kurs i årene som ligger foran. Det beste med boka er at den formidler et positivt og viktig budskap til oss i dag. Den er full av håp og muligheter. Den vil gi deg visdom og mot til å stå løpet ut… Gud være med deg.

Bestilling:

Fyll ut navn, adresse og antall bøker nedenfor.
PS! Hvis du har andre ting du vil meddele, så bruk kontaktkjema under: Kontakt, Feedback
   
Navn:
 
Din adresse/gateadresse
 
Ditt poststed (postnummer og navn)
 
Antall bøker
   
Pris kr. 99,- pr. bok, pluss kr. 39,- i omkostninger
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal