Undervisning

Frelse

Ord til oppbygging

Lots dager


StartsidenFrelse.

 

Ingen kan bli frelst uten at en er født på ny. Jesus sier:

”Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.”  (Joh.3:7-8)

 

Den nye fødselen er en prosess:

  1. Du må først forstå at du har syndet og at du trenger en Frelser.

”alle har syndet og står uten ære for Gud.”  (Rom.3:23)

”Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.”  (1.Joh.1:8)

 

  1. Du må omvende deg fra dine synder.

”Nei, jeg sier dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.”  (Luk.13:3)

”Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.”  (Ap.gj.3:19)

 

  1. Bekjenn dine synder til Gud.

”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”  (1.Joh.1:9)

”Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.”  (Rom.10:10)

 

  1. Du må forlate din synd.

”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.”  (Jes.55:7)

 

  1. Tro på det fullbrakte verket som Jesus Kristus gjorde på korset.

”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”  (Joh.3:16)

 

  1. Ta imot Jesus Kristus i tro.

”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.”  (Joh.1:12)

 

  1. Bekjenn med din munn at Jesus er Herre.

”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.”  (Rom.10:9)

”For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”  (Rom.10:13)

 

Ordet om frelse:

”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv.”  (Joh.6:47)

 

”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”  (Joh.14:6)

 

”De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!

De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus.”  (Ap.gj.16:31-32)

 

”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.”  (Rom.5:8)

 

”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”  (Rom.6:23)

 

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.”  (Efes.2:8-9)

 

”Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.”  (1.Joh.1:7)

 

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.”  (Åp.3:20)

 

Bønn til frelse:

Himmelske Far, jeg kommer til deg i Jesu navn. Jeg bekjenner at jeg er en synder. Jeg angrer på mine synder, og jeg ber deg om at du skal tilgi meg og rense meg ved Jesu blod. Du sier i ditt ord, Rom.10:9, at hvis vi bekjenner Herren Jesus og tror i våre hjerter at Gud reiste ham fra de døde, da skal vi bli frelst. Jeg bekjenner derfor at Jesus Kristus er Herre i mitt liv!

Med mitt hjerte, tror jeg at Gud reiste Ham fra de døde. Derfor tar jeg nå imot Jesus Kristus som min personlige Frelser, og jeg er derfor i henhold til ditt ord frelst.

Takk Jesus for at du døde for meg, og gav meg evig liv. Amen.

 

Velkommen til Guds rike –

Du er nå en ny skapning.

”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.”  (2.Kor.5:17)

 

Nå som du nå har tatt imot Jesus Kristus og blitt en ny skapning, er det viktig at du vokser i troen. Oppsøk derfor en lokal menighet eller fellesskap som forkynner at mennesker må bli født på nytt. En menighet som bekjenner at Jesus er Herre. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Frihetens Ord hvis det er noe du lurer på. Gud velsigne deg!

 

 

 

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal - Kontakt: