Pagtuturo

Kaligtasan

Mga pangangaral


Unang pahina

Mga pangangaral


Tamang pagpapasiya Ang sampung birhen at ang katapusan ng panahon
Ang babaing dinudugo Sila na kailanmay di nayayanig
Espiritu ng pagkatakot Lakas
Bangon, magningning! Siya ay pinangalanang kahanga-hangang tagapayo
Unawain Espiritu ng pagsuko
Dagdagan ang ating pananampalataya!  Sa presensya ng Diyos
Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos Si Jesus ang aming tiwala
Limang bundok Isang matatag na paninindigan
Bartimeo Ang tamang patotoo
Jairo Ano ang nakikita mo?
Mephibosheth Saan ka naroon?
Ang panginoon ang aking pastol Makakaasa ba ang Diyos sa iyo?
Ang aking pagpapala ay sapat na sa iyo Mahina, para asahan
Ikasampung bahagi Ministeryo ng pagbibigay
 
Huling beses na na-update: 28.08.15 
 
 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway