Nyheter

Nye turer

Info

Oppdateringer


Startsiden

Nye turerUtenlands reiser er midlertidig utsatt som følge av Covid-19 pandemien.

Hvis din menighet / fellesskap ønsker besøk av Ingebrigt Hoset, kan du ta kontakt.

14.02.21
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal - Kontakt: