PayPal

Startsiden

Gi en gave!


Du kan gi ved å bruke Nettbanken og betale til: Frihetens Ord, 6650 Surnadal,  kontonummer: 4040.55.78869
 
Har du vipps-appen kan du gi til Frihetens Ord sin vipps-konto 90979.

Eller du kan klikke på ”Donate” nedenfor for å gi din gave – beløpet bestemmer du selv.

 
Slik virker det:

Hvis du ikke har PayPal konto, gjør du følgende etter at "Donate"-knappen er trykket (les dette først!):

- Skriv inn ønsket giverbeløp, og klikk på knappen: "Oppdater total"

- Klikk på linken "Fortsett" (altså for de som ikke har PayPal konto)

- Fyll ut opplysninger (Region kan være ditt fylke)

- Klikk på: "Kontroller donasjon og fortsett"

- Klikk på: "Doner xx NOK nå"


Lykke til!

Takk - Gud elsker en glad giver!

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal