Balita

Panibagong biyahe

Impormasyon


Unang pahina

Impormasyon


25.06.17 - May panibagong krusada na inilagay:  Isang biyahe, dalwanang bansa

20.10.16 - May panibagong krusada na inilagay: Pagbisita sa mga pamilyar na lugar

19.06.16 - May panibagong krusada na inilagay: Ang panahon ng Paghahanda

12.01.16 - May panibagong krusada na inilagay: At ang mga pulo ay maghihintay sa Kanyang kautusan

28.08.15 - May bagong pagtuturo na inilagay: Ang Sampung Dalagang Birhen at ang katapusan ng Kapanahunan

 

 
Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway