Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

 
 

Ang komperensiya na naging makasaysayan  


(Nigeria, Pebrero 2007)

 

Noong ika-12 hanggang 18 ng Pebrero, 2007 si Ingebrigt Hoset ay ang pangunahing ispeker sa ika-20 annibersaryo ng International Convention sa Shekinah Ministries International (SMI) sa Badagry, Lagos State Nigeria.

Ang Shekinah Ministries International ay itinatag ni Apostle JM Williams dalampung taon na ang nakalilipas. Ang pangitain na kanyang natanggap ay ang maabot ang buong Africa ng ebanghelyo ni Jesus. Mula sa umpisa ang Shekinah Ministries International ay nakapag-abot na ng mahigit kumulang isang milyon katao para kay Jesus sa siyam na Kanlurang bahagi ng bansang Africa. 

Hindi ito isang pagkakataon na ang malakas na gawaing ito ay umabot sa Badagry. Sa mga panahong ito ang lugar na ito ang pinaka-ulo sa pagpapadala ng mga alipin sa America at Caribbean. Mula sa isang bayan na dati nagpapadala ng mga alipin, ngayon ang Diyos ay nagpadala ng apostolic na grupo sa mga bansa sa Africa upang mapalaya ang mga nabilanggo sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesu-Cristo.

Samakatuwid napakalaking karangalan ang maimbitahan upang maging pangunahing tagapagsalita sa annibersayo sa taong ito.

Ang tema sa komperensiyang ito ay Ang Shekinah ng Diyos ( kaluwalhatian ng Diyos) 

At ito ay napakamakapangyarihang linggo kung saan tinagpo ng Diyos ang kanyang sangkatauhan. Sa panapos na pagtitipon sa huling araw, ang alagad na may katungkulan sa gawain sa bansa na si Benin ay nagsabi: Ang sinuman ang narito sa linggong ito at nagsabi na hindi nangusap ang Panginoon sa kanya o kaya naman hindi siya tinagpo ng Diyos, isa siyang singungaling! Sapagkat lahat ay nakarinig mula sa Diyos at kinatagpo ng Panginoon sa linggong ito.

At sa gayon ding pagkakataon nagsabi si Apostle Williams na ito ang pinakapambihirang komperensiya na nagkaroon sila. Kaluwalhatian para sa Diyos.

Sa panahon ng komperensiya, ang mga tao ay tinagpo upang mapanumbalik muli, kaligtasan, paggaling at deliverance. Isa sa mga pagtitipon na ginanap, ang bawat isa ay nagpunta sa upuan ng kanilang kapatiran sa simbahan upang humingi ng kapatawaran at makipagkasundo. Ito ay napakamakapangyarihang tanawin. 

Sa isa pang pagtitipon may labing lima katao ang nagsisi sa kanilang kasalanan sa pagiging malamig. Ito ay kasapi sa simbahan, kumakanta sila at nakikinig sa pangangaral. Ngunit para lang silang katulad sa limang hangal na mga birhen sa Mateo 25:1-13. hindi nila kilala si Jesus, samakatuwid kinkailangan nilang magsisi sa kasalanan upang makatanggap ng panibagong langis para sa kanilang lampara. Ito din ay napakamakapangyarihang tanawin.

Maliban dito may pito pa ang nagsisi sa kanilang kasalanan. 

Tatlong linggo matapos ang komperensiya na kung saan si Ingebrigt ang nangaral, ay nakausap niya ang Senior Pastor Emmanuel Oheve sa Shekinah, Badagry na nagsabi na patuloy pa rin ang mga patotoo sa kung ano ang ginawa ng Diyos doon.

 

Mga Larawan

 


 
Mga naghangad ng kaligtasan.

 

 

Ang pinakamatagal na pagtitipon ay umabot ng pitong oras at ito ay sobra na para sa mga bata...

 Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway