Kontak

Isang intercessor

Maging investor

Kontak


Unang pahina

Maging isang Co-worker


Maging investor!

Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kavo ng kayamanan sa langit; doo'y walang naninirang insekto kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw.” (Mateo 6:19-20).

Kami ay nasa mundong ito, at samakatuwid ay kailangan namin ng mga pondo upang isakatuparan ang mga misyon upang pumunta sa mga bansa gamit ang ebanghelyo.

Samakatuwid inaanyayahan ka naming maging isang investor sa lumalaking gawain na mayroon kami.

Magkasamang magagawa nating mag-abot ng higit pa, at magkakaroon ng maraming pang mga taong maligtas. Bilang isang donante, ikaw ay nagsusuporta sa parehong evangelismo at misyon

Kung ito ang nasa iyong puso at ninanais mo inirerekomenda namin na kayo ay maging isang regular na buwanang donante o magbigay ka ng isahang-beses na donasyon.

Maaari kang magbigay sa pamamagitan ng pag-click sa "Donate" sa ibaba upang ibigay ang iyong handog - ang halaga ay kung ano ang ninanais ng iyong puso.

 

 
Kung wala kang PayPal account, gawin ang mga sumusunod pagkatapos na mapindot ang "Donate" na button.
( Basahin muna ito !) 

- Ilahad ang halaga ng iyong donasyon.

- Punan ang impormasyon.

- I-click ang "Review Donation and Continue".

- I-click ang "Donate xx PHP Now".

Maraming Salamat sa iyo - iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan.


Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway