Kontak

Isang intercessor

Maging investor

Kontak


Unang pahina

Maging isang Co-worker

Maging isang intercessor

Kung sino ang naghahangad ang makakatanggap. Samakatuwid kailangan namin ng intercessor na tumayo kasama namin upang maaari naming gawin kung ano ang ninanais ng Diyos na gawin namin.

Bilang intercessor ay tumatanggap ng mga kahilingan upang ipagdasal at ikaw ngayon ay naging isa ng co-worker upang dahlin ang Ebanghelyo ni Jesu-Cristo sa mas maraming tao.

Kung alam mo na ito ay isang gawain na ikaw ay tumayo kasama namin, mangyaring ipadala sa amin ang isang E-mail na may impormasyion tungkol sa iyong sarili.
 
 
 
 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway - Kontak: