Biyaheng pangmisyon

Tingnan ang kabuuan


Unang pahina

Ang himala sa Sillamae 

(Estonia, 2006)

 
Noong Oktobre, Si Ingebrigt Hoset ay nagkaroon ng apat na krusada sa apat na lugar sa Estonia. Isa sa mga ito ay ang Sillamae. Pagkatapos ng krusada, si Vasyly Solomakhin ay pumunta sa harapan upang makausap si Ingebrigt. Sabi niya noong bumisita si Ingebrigt sa simbahan noong nakaraan Pebrero 19, siya ay pumunta sa harapan upang madasalan dahil siya ay nadiagnose sa isang kanser sa baga at siya ay dapat nasa hospital para magpagaling sa kapital ng Tallinn noong February 27. Sabi niya noong dumating siya sa hospital para sa isang operasyon, ay nagtaka ang mga doctor dahil wala silang makita na may kanser siya. Pagkatapos ng maiging pagsisiyasat, sinabi ng doctor na siya ay malusog at malaya na sa kanser!

Papuri sa Panginoon!

Vasyly Solomakhin  (53 taong gulang) galing sa Sillamae.

 

 

Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal, Norway