Kontakt

Bli en forbeder

Bli en investor

Kontakt


Startsiden

Bli medarbeider


 
Bli en investor!

Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tære, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.” (Mt.6:19-20)

Vi er i denne verden, og vi trenger derfor økonomiske midler for å kunne utføre oppdraget med å gå ut til verden med evangeliet.

Vi vil derfor invitere deg til å bli en investor i det voksende arbeidet vi står i.

Sammen vil vi kunne nå lenger, og med det blir mange flere mennesker frelst. Som giver vil du være med å støtte både evangelisering og misjon.

Hvis dette er noe for deg så anbefaler vi deg at du blir en fast månedlig giver, eller at du gir engangsbeløp.

Stiftelsen Frihetens Ord ble 4 februar 2003 godkjent som frivillig organisasjon som gir fradragsrett etter skatteloven § 6-50 for giver av pengegave.

Godkjenningen innebærer at personlige skatteytere og selskaper som er eget skattesubjekt, for eksempel aksjeselskap, kan i 2017 gi inntil kr. 30.000,- til vårt arbeid og få redusert skatt. 

Minste beløp for å få denne fradragsretten er kr. 500,- i løpet av ett år.

Hvis dette er noe for deg så anbefaler vi deg at du blir en fast månedlig giver, eller at du gir engangsbeløp. Alle monner drar. Som giver vil du være med å støtte både evangelisering, misjon og humanitært arbeid i inn og utland. Mange har lyst til å kunne gi mer til et slikt arbeid men de synes at de ikke har råd. Å støtte vårt arbeid har du råd til, fordi det gir deg fradragsrett! 

Vi vil derfor invitere deg til å bli en partner og medarbeider til vårt voksende arbeid. Sammen vil vårt samarbeid føre til at mange mennesker blir frelst, samt at medmennesker som lever under vanskelige kår kan få mat, klær etc.

De opplysninger som din investering må inneholde er følgende:

Mottaker: Frihetens Ord, 6650 Surnadal

Bank: 4040 55 78869

Avsender: Navn og adresse.

Fødselsnummer: 11 siffer ( både fødsels- og personnummer)


For selskaper som er eget skattesubjekt (eks. aksjeselskap) må innbetalingen inneholde:

Mottaker: Frihetens Ord, 6650 Surnadal

Bank: 4040 55 78869

Avsender: Navn og adresse.

Organisasjonsnummer: 9 siffer


Når du har innbetalt til vårt arbeid, tar du vare på kvitteringen som bilag ved utfylling av selvangivelsen. 

Har du spørsmål til oss så kan du sende oss en mail, adressen finner du på hjemmesiden. Håper å få deg som partner og medarbeider, må Gud velsigne deg!

  

 Webmaster: Dan Hoset Frihetens Ord, 6650 Surnadal